Annonse

Sammen med KS skal regjeringen ved barne- og likestillingsminister Solveig Horne sørge for at vold og overgrep mot barn blir tema tidlig i barnehagen for at barna skal lære hva det er. Arkivfoto: Harald F. Wollebæk

Vold og overgrep skal bli tema tidlig i barnehagen

Vold og overgrep skal bli et tema tidlig i barnehagealder. Barna må lære hva det er, heter det i en felles uttalelse fra KS og regjeringen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Vold og overgrep mot barn er et betydelig folkehelseproblem og en stor samfunnsutfordring. Det har alvorlige konsekvenser for barna og for samfunnet som helhet. KS og regjeringen vil samarbeide for å bekjempe den alvorlige svikten mot barn, og for å forebygge vold og overgrep, heter det ifølge ks.no.

 

Regjeringen og KS vil samarbeide om:

  • At sentrale beslutningstakere i alle ledd har en god forståelse av hva vold og overgrep mot barn dreier seg om og hvordan det kan bekjempes.
  • At kompetansen om vold og overgrep hos alle som jobber med barn styrkes.
  • At de som jobber med barn vet hvordan de skal snakke med barn på en måte som gjør at barnet blir trygt nok til å fortelle hva det utsettes for.
  • God samhandling mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale tjenester.
  • At vold og overgrep blir et tema tidlig i barnehagealder. Barna må lære hva det er. 
  • Åpenhet om og synliggjøring av det alvorlige temaet, for å motvirke skam og usikkerhet både hos de som rammes og de som vegrer seg for å melde fra.
  • At meldeplikten til barneverntjenesten blir ivaretatt, slik at barneverntjenesten får nødvendige opplysninger om barn i utsatte livs- og omsorgssituasjoner til rett tid.

 

Satt av 811 mill. kr. 

– Vold og overgrep mot barn er svært alvorlig. Vi vil jobbe aktivt for å øke bevissthet, kunnskap og kompetanse om vold og overgrep mot barn i kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne sier at målet til regjeringen er at ingen barn skal oppleve vold og overgrep.

– Neste år er det satt av 811 millioner kroner for å følge opp tiltakene i en opptrappingsplan mot vold og overgrep som ble igangsatt i fjor høst, sier Horne.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!