Annonse

GSI: Små endringer i antall elever per lærer

Til tross for over 1.000 flere lærerårsverk de siste årene, har antall elever per lærer kun gått svakt nedover.

Annonse

Ny statistikk fra  Utdanningsdirektoratet viser at størrelsen på gruppene i grunnskolen har vært stabil de siste ti årene.

I skoleåret 2017–2018 er det 956 flere lærerårsverk enn året før, og de fleste av disse jobber på 1.–4. trinn. På disse trinnene har størrelsen på gruppene gått ned med 3 prosent, fra 15,8 til 15,3.

– Det er nå 1 656 flere lærerårsverk enn det var i skoleåret 2014/15. Det tyder på at kommunene bruker pengene de har fått til det de skal – flere lærere til de yngste elevene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I inneværende skoleår er det  633.029 elever i grunnskolen, noe som er 3.754 flere enn i fjor.

I budsjettavtalen for neste år sørget Kristelig Folkeparti for å legge inn et krav om at ingen skoler skal ha mer enn 16 elever per lærer i 1. til 4. trinn og maksimalt 21 elever per lærer i 5. til 10. trinn fra høsten 2018. Målet er videre å skjerpe dette i 2019 til 15 elever per lærer i 1. til 4.-trinn og maks 20 elever per lærer i 5. til 10.-trinn.

Statistikken viser altså at snittallet for hele landet er innenfor grensen på 16 elever per lærer i 1.–4. trinn.

Onsdag la SSB fram tall som viste at en satsing på 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet ikke hadde gitt utslag i bedre karakterer for elever i ungdomsskolen i perioden 2013 til 2016. Dette til tross for at de ekstra lærerkreftene har blitt brukt som forutsatt og sørget for at elevene har blitt undervist i mindre grupper enn før.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!