Annonse

Berit Bakke Berge var en av landets første lærerspesialister. Hun og klassen i Bærum fikk besøk av statsminister Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen i forbindelse med lansering av ordningen med lærerspesialister i juli 2016. Foto: Marianne Ruud

Rapport: Lærerspesialistene og skolene de jobber på er fornøyde med ordningen

En stor del av lærerne opplever ordningen med lærerspesialister som en alternativ og attraktiv karrierevei. Rektorene mener ordningen har bidratt til å gi god undervisning og en felles kultur for læring. Nå utvides ordningen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

En stor del av lærerne opplever ordningen som en alternativ og attraktiv karrierevei, ifølge NIFU og NTNU samfunnsforskning som har evaluert ordningen med lærerspesialister på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Rektorene oppgir at ordningen har bidratt til å gi god undervisning og en felles kultur for læring. Alle mener at ordningen har fungert bra, og at lærerspesialistene har gjort en god jobb, ifølge rapporten.

Nesten åtte av ti lærerspesialister i norsk svarer at de noen ganger eller ofte har holdt forelesninger eller seminar for alle lærerne på skolen. Dette gjelder bare fire av ti realfagsspesialister.

300 lærere har blitt ansatt som lærerspesialister siden ordningen ble innført i 2015, og neste år utvides den med 300 til, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Foreløpig gjelder ordningen norsk og realfag, samt yrkesfag og praktiske og estetiske fag. Neste år utvides den til også å omfatte begynneropplæring i lesing, skriving og regning. Dette gjør vi for å styrke tidlig innsats i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Fakta

Til sammen startet 216 lærerspesialister i norsk og realfag høsten 2015. Fra høsten 2017 deltar 300 lærerspesialister på 168 skoler over hele landet.

Høsten 2016 startet også en prøveordning med lærerspesialistutdanning i matematikk og norsk. Dette er en videreutdanning på masternivå.

For å bli lærerspesialist må man ha godkjent lærerutdanning og minst 60 studiepoeng i spesialiseringsfaget sitt. I tillegg må man ha minst fem års erfaring som lærer.

Lærerspesialisten skal være faglig oppdatert på skoleutvikling, forskning og fagdidaktikk, og bidra til å utvikle skolen som lærende organisasjon.

Alle fylkeskommuner, kommuner og private skoler kan søke om å delta i ordningen med lærerspesialister.

 

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!