Annonse

Oslo kommune: Trenger 650 flere lærere

Oslo kommune anslår at det trengs 650 nye lærere i hovedstaden for å oppfylle det kommende kravet om maks antall elever per lærer.

Annonse

Oslos oppvekst- og kunnskapsbyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) har sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) etter å ha gjort en foreløpig beregning av kostnader for å innfri den såkalte lærernormen.

– Det er positivt at Oslo får flere lærere. Vi anslår at Oslo vil ha behov for om lag 650 flere årsverk for å oppfylle normen med 15 elever i ordinær undervisning per lærerårsverk på 1.–4. trinn og 20 elever per lærerårsverk på 5.–10. trinn. Ved full innfasing vil det i henhold til disse beregningene gi økte driftskostnader på om lag 500 millioner for Oslo kommune, skriver Dahl i brevet.

Det var KrF som sørget for å få inn lærernormen i budsjettavtalen for neste år. Fra høsten 2018 blir kravet satt til 16 elever per lærer i 1. til 4. trinn og maksimalt 21 elever per lærer i 5. til 10. trinn fra høsten 2018, før det skjerpes året etterpå.

– Skoler som mangler lærerårsverk for å oppfylle normen må få midler til dette, uten at det går på bekostning av ressurser til skoler som allerede har høyere lærertetthet enn det normen legger til grunn, sier Dahl.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!