Annonse

Ny ordning kan utfordre papirbøkene i skolen

Regjeringen får et halvt år på seg til å finne ut hvordan norske skoleelever kan få bedre tilgang til digitale læremidler.

Annonse

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF er enige om at nye millioner til IKT-satsing i skolen skal bidra til å etablere en nasjonal ordning som sikrer mer konkurranse, mangfold og utvikling av nyskapende digitale læremidler i grunnopplæringen.

I utdanningskomiteens budsjettinnstilling støttes dette enstemmig, og regjeringen får i oppdrag å komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med innretningen.

– Jeg tror elever vil kunne lære mer, fortere og bedre med flere digitale læremidler. Likevel er det den papirbaserte læreboka som fremdeles dominerer i norsk skole, og det vil vi nå gjøre noe med, sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg til NTB.


50 millioner ekstra

Venstre-leder Trine Skei Grande viser til at partiet fikk kjempet inn økt IKT-støtte i skolen i høstens budsjettforhandlinger.

– Venstre er veldig fornøyd med at vi i budsjettavtalen fikk inn 50 millioner til IKT i skolen. Det bruker vi nå til en ny nasjonal ordning for innkjøp av digitale hjelpemidler. Det gir mer innovasjon blant aktørene og flere og bedre digitale hjelpemidler til elevene, sier hun til NTB.

IKT-Norges administrerende direktør Heidi Austlid mener enigheten på Stortinget er veldig gledelig.

– Det gir lærerne nødvendig pedagogisk valgfrihet og vil øke kvaliteten på elevenes læring ved at den blir tilpasset den enkelte. Norske digitale læremidler er i verdensklasse. Nå vil de også kunne tas i bruk i norske skoler for å skape et framtidsrettet læringsmiljø, sier hun.

Dansk modell

Aps Solberg mener Norge bør se til Danmark, der bruken av digitale skolebøker og oppgavesamlinger samt dataspill og filmer er langt mer utbredt enn i Norge. Et fond etter dansk modell, der læreren velger løsningene og staten står for halve finansieringen, er Aps foretrukne modell.

De fire partiene på borgerlig side vil imidlertid ikke låse seg til den danske modellen.

– Det er flere aktører som har etterspurt økt konkurranse for digitale læremidler og nå skal vi etablere en ordning som stimulerer til nettopp dette, sier Høyres utdanningspolitiske talsperson Kent Gudmundsen.

Også Grande og Frps Roy Steffensen viser til et behov for økt konkurranse i utviklingen av digitale læremidler.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!