Annonse

Når året nå nærmer seg slutten, har Pedagogstudentene 20.528 medlemmer, opp 72,5 prosent siden starten av 2012. Her leder Hedda Eia Vestad. Foto: Sonja Holterman

Massiv medlemsvekst for Pedagogstudentene

På seks år har Pedagogstudentene (PS) fått ca. 8600 flere medlemmer. I år står PS for 57 prosent av innmeldingene til Utdanningsforbundet.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Pedagogstudentene (PS) i Utdanningsforbundet har hatt en formidabel medlemsvekst de siste seks årene. Medlemstallet vaket i mange år rundt 11.000-12.000 medlemmer, men har siden starten av 2012 skutt fart. Når året nå nærmer seg slutten, har Pedagogstudentene 20.528 medlemmer, opp 72,5 prosent siden starten av 2012.

PS-leder Hedda Eia Vestad er glad for utviklingen.

– Vi har jobbet mer målrettet med verving og satset hardt på verving rundt starten på det akademiske skoleåret, sier Eia Vestad til Utdanning.

Hun legger til at PS har fått flere midler til verving, og er blitt mer synlige med materiell og på sosiale medier.

 

– Tilbyr faglig og sosialt fellesskap

Samtidig som antall medlemmer i Pedagogstudentene øker, er det også mange lærerstudenter som ikke fullfører studiene. Hvordan kan dere jobbe for å hindre frafall?

­– Vi prøver å jobbe opp mot politikerne og få dem til å styrke lærerutdanningene, blant annet gjennom å gi bedre lønn og vilkår til de som utdanner lærere. Jeg tror også fellesskapet Pedagogstudentene tilbyr, kan være med å hindre at folk slutter på studiet. Vi vet at en av risikofaktorene for frafall på studiet er ensomhet, og PS tilbyr et godt nettverk både faglig og sosialt, sier Eia Vestad.

Hun mener det er viktig å vise lærerstudenter hvorfor det er viktig å være medlem av en fagforening.

– Det er lett å glemme hvor godt vi har det her i Norge. Gode ordninger for arbeidstakere kan bli borte hvis man ikke organiserer seg. Innenfor undervisningssektoren er det en høyere bevissthet rundt fagorganisering, og vi har gang på gang sett hvor viktig det er at lærerstanden står samlet, sier Eia Vestad.

 

 

– Viktige for forbundet

Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, sier Pedagogstudentene er viktige for forbundet av flere grunner.

– De kjenner sine medlemmer og utdanningene godt og de representerer en viktig vervearena for oss, sier han og fortsetter:

– Skal vi ha den styrken vi trenger for å fremme våre saker på en god måte er det avgjørende at vi er en tallrik gruppe innenfor utdanningsfeltet. Når vi vet at det blir færre som er fagorganiserte er det fint at Pedagogstudentene jobber så godt med rekruttering, også fordi de fleste av de som er medlemmer i pedagogstudentene mener det er naturlig å fortsette medlemskapet sitt i Utdanningsforbundet når de går ut i arbeidslivet, sier Jambak.

 

Utgjør 57 prosent av innmeldingene

Fra 1. januar til og med slutten av november i år, utgjør Pedagogstudentene 57 prosent av innmeldingene til Utdanningsforbundet, viser tall fra Pedagogstudentene. Samtidig viser tall fra forskningsstiftelsen Fafo at om lag 82 prosent av ansatte i undervisningssektoren er fagorganiserte, det vil si at nesten én av fem i sektoren ikke er fagorganiserte.

– Hvor godt lykkes Utdanningsforbundet i å verve medlemmer som allerede er i arbeidslivet?

– Vi lykkes godt, men ikke godt nok. Vi kan gjerne arbeide mer med å vise fordelene ved å være organisert i en så innflytelsesrik organisasjon som Utdanningsforbundet er. I år vi er tvunget til å gå i konflikt, får vi medlemsvekst. Disse lærerne kunne sikkert meldt seg inn tidligere om de tidligere var oppmerksomme på den jobben vi gjør daglig for en god skole og den vi gjør sammen når det røyner på, sier han.  

 – Kan det at 57 prosent av innmeldingene til Utdanningsforbundet kommer fra Pedagogstudentene tolkes som at Utdanningsforbundet har et potensial for å verve flere medlemmer som allerede er i arbeidslivet?

– Ja, absolutt. Nå vokser Utdanningsforbundet samtidig med at graden av fagorganiserte går ned, betyr det at vi gjør mye riktig – men, som sagt, vi kan gjøre mer. Spesielt kan vi bli bedre til å vise det viktige arbeidet vi gjør for mindre grupper i organisasjonen vår som FAS, UH-sektoren og faglærere på studiespesialiserende for å nevne noen. 

 

 

 

 

Utdanningsnytt på Facebook!

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!