Annonse

Lavere sykefravær i undervisningssektoren

Sykefraværet for ansatte som jobber med undervisning er lavere enn snittet for samtlige yrker. Sykefraværet er samtidig litt høyere enn samme kvartal i fjor.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Sykefraværet for alle yrker var på 6,5 prosent i tredje kvartal. For undervisningssektoren er fraværet 5,9 prosent. Det legemeldte fraværet, som utgjør den største delen av fraværet, tilsvarer 422.700 fraværsdager. Det er en økning på 1,3 prosent fra samme periode i fjor.

Økningen i legemeldt fravær er høyere blant menn enn kvinner som jobber med undervisning.

Sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 9,9 prosent.

Målsettingen i IA-avtalen var en nedgang på 20 prosent.

 

 

IA-avtalen

IA-avtalens overordnete mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Det er spesifisert tre delmål på nasjonalt nivå.

  1. Reduksjon i sykefraværet med 20 pst. i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.
  2. Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne.
  3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

Kilde: Wikipedia

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!