Annonse

Elever i Singapore har gode resultater i matematikk. Foto: Dominic Wee, Free IMages

Slik ble Singapore best i matematikk

Dyktige lærere med høy status og press på elevene er noen av forklaringene på at Singapore har svært dyktige matteelever.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

I den internasjonale læringsundersøkelsen TIMSS har elever fra Singapore i flere år vært i verdenstoppen.

Matematiker Helmer Aslaksen, som har jobbet i Singapore i 22 år, forklarer dette med at lærerne har høy status, Singapore har et utdanningsfokusert samfunn og det er et press på elevene på å være flinke, skriver Teknisk Ukeblad.

 

Spøker ikke med kunnskapene

Aslaksen, som i dag er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo, forteller at det er en klar sammenheng mellom karakterene i skolen og hvordan det går det senere i livet.

– Gjør du det godt i matte, vil du få høyere lønn og en partner med høyere status, sier Aslaksen.

I Singapore gir det stor status å være flink i matematikk, og motsatt gir det liten status å ha svake mattekunnskaper.

– Ingen kunnskapsminister i Singapore ville kunne fleipe om å ikke ha vært god i matematikk. Alle regjeringsmedlemmene har god matematikkbakgrunn, sier Aslaksen.

 

Flyttet grunnet press

I skolen er det også mer fokus på abstraksjon og fundamentale ideer i matteundervisningen.

– I Norge er det fokus på å lære oppskrifter på hvordan man skal løse problemer, men lite fokus på ideene bak. Dette fører ofte til at man ikke egentlig forstår hva som foregår, ikke greier å se sammenhenger, og ikke greier å se det spennende i matematikken. Grunnen til at folk blir glade i matematikk er som regel at de får en tilfredsstillelse av å forstå de logiske sammenhengene, mener Aslaksen.

Han valgte å flytte fra Singapore blant annet på grunn av presset på elevene.

– I Norge er man med full rett stolt av å ha en skole hvor barna trives. Det er mye bra ved å ha en skole som fokuserer på trivsel, frihet og rettigheter, sier han.

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Fakta

Singapore:

Republikk i Sørøst-Asia.

Landet danner en kombinert øy og bystat ved sørspissen av Malayhalvøya.

Ved hjelp av Singaporestredet og den sørøstlige enden av Malakkastredet dannes en naturlig grense til Indonesia.

Singapore består av 63 øyer.

Befolkningen er 5 millioner (juni 2010). Av disse er 1,305,000 (ca. 25.7 %) utlendinger som arbeider, studerer eller bor i Singapore, men som ikke har permanent oppholdstillatelse. Av den fastboende populasjonen er 74.1 % etniske kinesere, 13.4 % malaysiere og 9.2 % indere.

Sir Thomas Stamford Raffles oppdaget og grunnla Singapore som en britisk støttepunkt i 1819 da han ønsket en trygg havn og en handelsstasjon.

Singapore er en parlamentarisk republikk. Representativt demokrati er nedfelt i Singapores grunnlov.

Den utøvende myndigheten ligger hos regjeringen som blir ledet av en statsminister. Singapores president kan nedlegge veto i enkelte saker. Presidentembedet i stor grad symbolsk. Presidenten blir direkte valgt.

Parlamentet er den lovgivende myndigheten. Parlamentsmedlemmene består av valgte, stremmekretsfrie og nominerte representanter. valgte representanter blir stemt inn ved flertallsvalg.

Det juridiske systemet i Singapore er basert på engelsk lov med noen lokale forskjeller. Jury ble avskaffet i 1970.

Singapore praktiserer dødsstraff for en rekke lovbrudd. 

Fakta

Singapore:

Republikk i Sørøst-Asia.

Landet danner en kombinert øy og bystat ved sørspissen av Malayhalvøya.

Ved hjelp av Singaporestredet og den sørøstlige enden av Malakkastredet dannes en naturlig grense til Indonesia.

Singapore består av 63 øyer.

Befolkningen er 5 millioner (juni 2010). Av disse er 1,305,000 (ca. 25.7 %) utlendinger som arbeider, studerer eller bor i Singapore, men som ikke har permanent oppholdstillatelse. Av den fastboende populasjonen er 74.1 % etniske kinesere, 13.4 % malaysiere og 9.2 % indere.

Sir Thomas Stamford Raffles oppdaget og grunnla Singapore som en britisk støttepunkt i 1819 da han ønsket en trygg havn og en handelsstasjon.

Singapore er en parlamentarisk republikk. Representativt demokrati er nedfelt i Singapores grunnlov.

Den utøvende myndigheten ligger hos regjeringen som blir ledet av en statsminister. Singapores president kan nedlegge veto i enkelte saker. Presidentembedet i stor grad symbolsk. Presidenten blir direkte valgt.

Parlamentet er den lovgivende myndigheten. Parlamentsmedlemmene består av valgte, stremmekretsfrie og nominerte representanter. valgte representanter blir stemt inn ved flertallsvalg.

Det juridiske systemet i Singapore er basert på engelsk lov med noen lokale forskjeller. Jury ble avskaffet i 1970.

Singapore praktiserer dødsstraff for en rekke lovbrudd.