Annonse

Læremiddelprisen til Geir Winje

Som avslutning på årets læremiddelkonferanse i Tønsberg ble ”Den norske læremiddelprisen 2005” delt ut. Han fikk prisen for serien ”Hellige rom”, som primært er tenkt brukt i krl-faget.

Annonse

Geir Winje er høyskolelektor ved høgskolen i Vestfold, avdeling for lærerutdanning. Serien ”Hellige rom” (Aschehoug) består av bøkene titlene Buddhisttempelet, Hindutemplet, Kirken, Moskeen og Synagogen. Selv om bøkene primært er tenkt brukt i krl-faget, kan de ifølge juryen kan også brukes i samfunnsfag, kunst og håndverk, matematikk og norsk.

Videre bemerker juryen at ”bøkene har samme layout, samme sidetall og samme forfatterstemme - for balansens skyld. For skal likeverd og respekt skapes i forholdet mellom etniske grupper i det norske samfunnet, er det en forutsetning at det kulturelle og religiøse mangfoldet får tilnærmet lik framstilling i skolebøkene. ... Ord og begreper er forklart. Informative bilder utfyller teksten godt”.

Prisen er på 20.000 kroner og et kunsttrykk. Fylkesmann i Vestfold, Mona Røkke, sto for overrekkelsen og formidling av juryens begrunnelse.

Beskjeden prisvinner
I sin takk sa Winje at han hadde anmeldt bøkene som ble skrevet til krl-faget da L97 ble innført, og han hadde vært svært kritisk. Derfor var det spennende å prøve selv å skrive lærebøker i faget. I dette arbeidet hadde fått god hjelp av representanter fra de ulike religionene, og av de barna som hadde sett tekstene underveis.

Lynvisitt av kulturministeren
Kristelig Folkeparti hadde sitt landsmøte et steinkast fra hotellet der læremiddelkonferansen foregikk. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland stakk så vidt innom konferansen og hilste på prisvinneren.

- Denne konferansen er en viktig møteplass for lærebokforfattere, skolebyråkrater og forlagsfolk. Det er gledelig at disse tre gruppene synliggjør læreboka gjennom en pris, for læreboka har en utrolig stor plass i skolen. Winje må være en modig mann som etter å ha anmeldt lærebøker i krl-faget, selv tør å skrive lærebøker i det samme faget, sa Haugland

Hun sa også at det er en utfordring for henne som kulturminister å få opp leselysten hos barn og unge.
- I denne sammenhengen er det lett å glemme læreboka midt oppe i all den andre litteraturen som anbefales som god lesning for de unge, rakk ministeren å si før hun skyndte seg tilbake til sine egne.

Juryen
Følgende personer har sittet i juryen: Marit Dahl fra Utdanningsforbundet, Paul Martens Røthe fra Den norske Forleggerforening, Danuta Ciemska fra Utdanningsdirektoratet og Finn Stenstad som leder Senter for pedagogiske tekster, Høgskolen i Vestfold.

Til årets pris var det nominert fire kandidater, i tillegg til vinneren var det disse tre:
Gerd Manne, Gølin Kaurin Nilsen: Ny i Norge (Forlaget Fag og Kultur).
An-Margritt Hauge, Inger Marie Smidt: Bruk ordene. (Cappelen)
Eventyr, sagn og folkeviser, CD fra Lydbokforlaget.

I statuttene for prisen, som skal deles ut annethvert år, heter det at ”prisen tildeles et læremiddel som er solid forankret i læreplanverk og intensjonene i disse, er tilpasset sin målgruppe og utmerker seg positivt.

Andre gang prisen ble delt ut
I 2003 ble Den norske læremiddelprisen delt ut for første gang. Den gang var det én pris for grunnskolen og én for den videregående skolen. I det førstnevnte skoleslaget ble vinneren norskverket Soria Moria (Det Norske Samlaget), og i videregående skole gikk prisen til matematikkverket Tall i arbeid, Matematikk for helse- og sosialfag (Aschehoug).