Annonse

Naturbarnehager tiltrekker seg mannlige ansatte

Barnehagene kan trolig få langt flere mannlige ansatte enn i dag hvis de lar mennene være ute. Naturbarnehager ser ut til å ha en mye høyere andel mannlige ansatte enn vanlige barnehager. Nå vil høgskolen Dronning Mauds minne i Trondheim undersøke dette n

Annonse

En begrenset pilotundersøkelse blant ti naturbarnehager fikk som resultat av 36 prosent av de ansatte var menn. Landsgjennomsnittet for mannlige ansatte i barnehagene er sju prosent.
 
- Resultatet fra denne undersøkelsen stemmer med det inntrykket vi har etter å ha jobba overfor naturbarnehager i Trøndelag i flere år: Det er langt flere mannlige ansatte der enn i vanlige barnehager, sier høgskolelektor Trond Løge Hagen ved Dronning Mauds minne, høgskole for førskolelærerutdanning.
 
Løge Hagen er nå i gang med en større undersøkelse av fordeling mellom kjønnene blant ansatte i hundre friluftsliv- og naturbarnehager over hele landet.
 
Høgskolelektoren håper og tror at resultatet vil bli et sterkt argument for at vi bør satse på naturbarnehagene hvis vi ønsker flere menn i barnehagene.
 
- Svært mye tyder på at naturbarnehagene mer enn vanlige barnehager gir mennene anledning til å forme sitt samvær med barna slik de ønsker det, sier han.
 
Og Løge Hagen er ikke redd dette kan misbrukes til sjablonmessige forventninger om at i barnehagene kan mennene stå ute og fryse mens damene varmer seg inne.
 
- Nei, det er heller mennene som sender damene ut når de får myndighet til det. Sju av de ti naturbarnehagene i pilotprosjektet hadde mannlige styrere, men bare kvinnelige assistenter, sier han.
 
Men Hagen advarer mot lettvinte utgaver av naturbarnehager. Det kan lett bli en flopp som verken vil gagne friluftsinteresser eller likestilling.
 
- Å sende unger inn i skogen for å få flere barnehageplasser uten å bygge flere hus er en dårlig begrunnelse for naturbarnehager. Naturbarnehager må også bygges opp ut fra erkjennelsen av at det ikke er alt vi kan gjøre med votter på, sier Trond Løge Hagen.