Elevens subjektive opplevelse av ikke å ha det trygt på skole skal legges til grunn når det gjelder mobbesaker. Ill.foto: Paal Svendsen
Elevens subjektive opplevelse av ikke å ha det trygt på skole skal legges til grunn når det gjelder mobbesaker. Ill.foto: Paal Svendsen

Nesten tusen mobbesaker innrapportert med ny lov

Fylkesmennene har fått minst 976 henvendelser fra lærere og elever om mulige brudd på mobbeloven som ble innført for ett år siden.

Antallet er basert på en rundspørring Kommunal Rapport har gjort blant fylkesmennene. Det faktiske tallet er trolig høyere, siden bare 13 av 17 fylkesmenn har besvart spørsmålene.

Paragraf 9A i opplæringsloven trådte i kraft 1. august i fjor og omfatter alle former for krenkende atferd. Det er elevens subjektive opplevelse av ikke å ha det trygt på skole som skal legges til grunn. Skolene har ikke anledning til å «overprøve» elevens opplevelse.

Flest henvendelser, blant dem som har svart, kom til fylkesmannen i Rogaland, med 112 saker.

Også Hordaland og Nordland har hatt over 100 henvendelser siden loven trådte i kraft, med henholdsvis 107 og 105.

Fylkesmannen for Agder-fylkene har fått 102 saker innrapportert.

Nederst på listen over dem som har svart Kommunal Rapport, ligger fylkesmannen i Sogn og Fjordane, med 34 saker.

Fylkesmennenes oversikter er talt opp litt ulikt fra fylke til fylke, så tallene er ikke direkte sammenlignbare.

Den nye lovbestemmelsen pålegger skolene en større grad av aktivitetsplikt hvis det blir rapportert om mobbing. Elever og foreldre gis rett til å involvere fylkesmannen hvis skolen bruker mer enn fem dager på å håndtere en varslet sak.

©NTB

Powered by Labrador CMS