Foreldre tapte erstatningssak mot skole

Berlevåg skole i Finnmark er frifunnet for anklager om mobbing og vold av en elev med ADHD. Kommunen slipper å betale erstatning på over 2 millioner kroner.

Øst-Finnmark tingrett mener at Berlevåg skole gjorde det de skulle for at en gutt med ADHD skulle ha det bra. Kommunen er frifunnet for kravet om over 2 millioner kroner i erstatning, melder  NRK.

Rettssaken ble avsluttet i mai, men først nå kommer dommen fra tingretten.

Anklagene fra foreldrene under rettssaken gikk ut på at lærerne ikke gjorde det de skulle for å hindre at gutten ble mobbet. I tillegg mente de at personalet selv hadde brukt vold mot gutten, blant annet ved å stenge ham inne på et toalett.

De mente sønnen var skadd og delvis ufør etter behandlingen, og krevde over 1,8 millioner kroner i erstatning. I tillegg ville de ha drøyt 350.000 i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og flytteutgifter.

I dommen fra tingretten får foreldrene ikke medhold i noen av sine krav. Retten mener tvert imot at skolen aktivt og systematisk satte inn ekstra ressurser og hentet hjelp fra fagfolk for å hjelpe gutten.

Dommen står i sterk kontrast til et vedtak fra Fylkesmannen i Finnmark, som slo fast at guttens rett til et godt psykososialt miljø ved Berlevåg skole ble brutt i perioden fra 2008 til 2013. Fylkesmannen ga da foreldrene medhold i at tiltakene som ble satt inn, ikke var gode nok

(©NTB)

Powered by Labrador CMS