Åpner for å tvangsflytte vgs-elever som mobber

Regjeringen foreslår at elever på videregående skole som blir tatt for mobbing, skal kunne pålegges å bytte skole.

– Pålagt skolebytte skal kun være et tiltak i ekstraordinære tilfeller der andre tiltak ikke har vært nok. Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Jeg mener det er riktig å ha denne muligheten i de aller mest alvorlige sakene, legger han til.

I dag er det ikke mulig å pålegge elever i videregående å bytte skole. De kan bortvises for resten av dagen, opptil fem dager, eller i svært alvorlige tilfeller – for resten av skoleåret.

– Feig

Forslaget til Sanner fremstår mest som symbolpolitikk og slår i stor grad inn åpne dører, mener Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg i Stortingets utdanningskomité.

– Verktøy for å reagere mot en mobber eksisterer i dag, og jeg ser ikke at dette i realiteten vil endre noe ute i skolen, sier han til NTB.

– Jeg mener Sanner er feig kampen mot mobbing, og igjen ser vi at regjeringen er mer interessert i å reparere etter at mobbingen har skjedd istedenfor å forebygge før mobbingen skjer. Dette forslaget vil ikke gjøre noe for å snu de urovekkende høye mobbetallene vi ser i skolen, mener Ap-politikeren.

Han etterlyser at forebygging tillegges større vekt.

– Hovedmålet må være at færre barn opplever mobbing. Da trengs flere miljøarbeidere, helsesøstre og beredskapsteam slik vi har foreslått, sier Solberg.

 

Tre vilkår

I grunnskolen kan man flytte elever mot elevens og foreldrenes ønske dersom hensynet til medelevene krever det.

Regjeringen foreslår at tre vilkår må være oppfylt før en elev kan flyttes.

Oppførselen til eleven som flyttes, må i alvorlig grad gå ut over tryggheten eller læringen til andre. Et andre vilkår er at mindre inngripende tiltak ikke vil ikke være tilstrekkelig for å gi medelevene et trygt og godt skolemiljø. For det tredje skal eleven selv, rektor og læreren til eleven, før vedtak blir fattet, ha blitt hørt og andre tiltak være vurdert og helst prøvd ut.

(©NTB)

 

Saken er oppdatert 21.9. kl 15.10 med kommentar fra Arbeiderpartiet

 

Powered by Labrador CMS