Eksperter og politikere har mast i årevis om å få flere yrkesgrupper inn i skolen. Nå ser det ut til at noe skjer, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Arkivfoto: Utdanning
Eksperter og politikere har mast i årevis om å få flere yrkesgrupper inn i skolen. Nå ser det ut til at noe skjer, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Arkivfoto: Utdanning

Steffen Handal: Miljøterapeutene må ikke bli erstatning for læreren

Fagforeningen til miljøterapeutene jobber for å få flere av dem inn i skolen. Utdanningsforbundet er opptatt av at lærerne må komme først.

Publisert Sist oppdatert

 Eksperter og politikere har mast i årevis om å få flere yrkesgrupper inn i skolen. Nå ser det ut til at noe skjer.

– Vi har hatt møter med statssekretærer og departementer for å fremme vårt syn. Alle sier at det er viktig med flere yrkesgrupper inn i skolen, men ofte setter økonomien begrensninger, sier Marit Selfors Isaksen.

Hun er medlem av arbeidsutvalget og leder profesjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer mange av miljøterapeutene i skolen. De har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer i skolen og ser at det er store forskjeller i hvordan de jobber.

– En del jobber opp mot en enkeltelev. Dette gjelder mange vernepleiere. Mens mange jobber som miljøterapeuter. Vi ser at det bør være klare bestillinger på hva de skal gjøre. Der det er opp til den enkelte hvordan de jobber, kan det fort bli vanskelig hvis denne personen slutter, sier Isaksen.

 

Attraktivt med skolejobb

Hun sier de har egne faggrupper i FO for dem som jobber i skolen, der de blant annet kan utveksle råd og erfaringer. De har også laget et informasjonshefte for rektorer.

– Er skolen en attraktiv arbeidsplass for deres medlemmer?

– Ja, det vil jeg si. Mange ønsker å jobbe i skolen selv om det kan være krevende. Noen av utdanningsinstitusjonene har også skole eller barnehage som obligatorisk praksisperiode i løpet av utdanningen. Det hadde vært ønskelig at alle studenter innenfor disse studiene hadde fått en slik praksis, sier Isaksen.

 

– Må ikke kutte lærerstillinger

I Utdanningsforbundet er de positive til at det sosialpedagogiske arbeidet blir prioritert i skolen.

– Det gir elevene et bedre utgangspunkt for læring. Yrkesgrupper med helse- og sosialfaglig bakgrunn skal likevel ikke erstatte lærerstillinger eller ha ansvar for undervisning, sier leder Steffen Handal.

– Bør det bli enda flere med ulik kompetanse som jobber sammen med lærerne i skolene?

– Det er bra at laget rundt elevene styrkes. Vi har i dag lærere med ulike kompetanser i skolen, men vi ser også behovet for andre faglige blikk. Jeg tror det er viktig at en slik styrking av laget rundt elevene ikke bare retter seg mot enkeltelever, men at vi sørger for å styrke læringsmiljøet og fellesskapet på skolene, sier Handal.

Han sier det er en fordel at elevene får kompetente voksne rundt seg som de kan bygge gode relasjoner til.

– Ulempen er selvsagt hvis dette medfører en kamp om ressurser og at lærerstillinger kuttes. Sammen med elever og foreldre har vi lenge kjempet for, og nå fått på plass, en minstenorm for lærertetthet i skolen. Det er godt dokumentert at læreren er den viktigste for elevenes læring. Andre yrkesgrupper i skolen må komme i tillegg til, ikke erstatte lærerne, sier Handal.

Powered by Labrador CMS