Skal det være krav til fire i matematikk for ALLE som vil bli lærere?

Svar til Knut-Eirik Baade.

Etter å ha undervist lærerstudenter i 11 år, og lærere som tar videreutdanning i de fleste av disse, vet jeg at å vektlegge bakgrunn fra videregående skole (vgs) har svært lite for seg. Derfor er det fullstendig uinteressant å diskutere kursplaner fra vgs. Det blir fort en «goddag-mann-økseskaft-diskusjon».

Den faglige ballasten som kreves for å undervise i grunnskolen, har studentene med seg fra vgs, også med 2P. Det som teller, er det som læres ved universitet og høgskole, gjennom flere års studier. Ikke minst gjelder det didaktikken, slik at de, blant mye annet, vet hvordan elevene lærer, at elever har ulike strategier og løsningsmåter, som studentene/lærerne må beherske, og at de vet hvordan lære bort til elever med totalt forskjellige utgangspunkt.

Godt at det er enighet om at det viktigste er det de kan etter endt utdanning som lærere. Og eventuelt etter endt videreutdanning.

Det er mange eksempler på at elever med tre i P-matematikk fra videregående, går ut som ferdige lærere med toppkarakter i faget. De gjør i dag en fremragende jobb som lærere i skolen, også i matematikk. Var de ukvalifisert for lærerstudiet?

Dette absurde karakterkravet gjelder faktisk ALLE som vil bli lærere. Det inkluderer også studenten jeg nevner i innlegget, som vil bli lærer i filologfag – med toppkarakterer i blant annet engelsk, norsk, samfunnsfag og høy poengsum fra vgs. Er det rimelig at vedkommende utestenges fra lærerstudiet, enten det omfatter matematikk eller ikke? Og dette gjelder svært mange. Er det tvil om at dette er med på å øke lærermangelen?

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet vil heller ha en grense på 40 karakterpoeng, eller fire i snitt. Det er en god del strengere enn kravet Kristin Clemet i sin tid innførte, nemlig 35 karakterpoeng, eller 3,5 i snitt. Etter min mening bør et snittkrav vurderes nøye, slik at det ikke fører til ytterligere lærermangel.

Følgegruppa for lærerutdanningene, som jobber for Kunnskapsdepartementet, sier følgende om kravet til fire i matematikk: «Det foreslåtte kravet om 4 i matematikk vil kunne få negative konsekvenser for enkelte fag. Dersom KD vil heve den generelle inntakskvaliteten, bør man se på poenggrensen og ikke enkeltfag.»

Hvordan bør Kunnskapsdepartementet forholde seg til dette rådet?

 

Geir Martinussen er lærerutdanner i matematikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus