Norske elever er blitt bedre i matematikk

Resultatene på de nasjonale prøvene viser at norske elever er blitt bedre i matematikk. Flere er på de høyeste nivåene, og færre på det laveste.

Publisert

Landets 8.klassinger gjennomførte i høst prøver i matematikk og resultatene viser en forbedring fra i fjor. Færre elever ligger på laveste nivå, og flere på de to høyeste. 33 prosent av elevene er nå på nivå 4 og 5 i matematikk. I fjor var 31.1 på disse nivåene.

Det er også færre på det laveste nivået i matematikk i år enn det var i fjor.  Oppgangen er liten, men ikke siden 2011 har norske åttendeklassinger gjort det så bra i matematikk. Også årets niendeklassinger er bedre enn samme årstrinn var i fjor.

 

Færre på det laveste nivået

- Sammenliknet med 2014 er det 1 100 færre jenter og 600 færre gutter på det laveste mestringsnivået i regning i 2015. Det er gledelig, og betyr at enkeltlærere og skoler har jobbet godt og systematisk med å løfte de svakeste elevene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Utdanning.

Han mener økningen kan være et tegn på satsingen på realfag nå begynner å virke.

- I august la regjeringen frem en ny, nasjonal realfagsstrategi som retter seg spesielt inn mot grunnskolen. Jeg håper at vår satsing på realfagene allerede nå viser positive resultater, selv om det kan være litt tidlig å si at det virker inn på resultatene på nasjonale prøver, sier Røe Isaksen.

- Kan bedre resultater skyldes testing før testene slik enkelte skoler har gjort?

- Nei. Det er ikke mulig å øve seg til nasjonale prøver siden det er nye prøver hvert år. De nasjonale prøvene på 8. og 9. trinn måler kunnskapene til alle elever på fem ulike nivåer, mens for eksempel kartleggingsprøver skal identifisere de svakeste elevene. Noen skoler er blitt beskyldt for å øve på kartleggingsprøver, men dette er ikke mulig på samme måte med nasjonale prøver, sier Røe Isaksen. Han legger til at det å øve på prøver er en naturlig del av undervisningen.

- Man bør forberede elevene på selve prøveformen, det bør alle skoler gjøre. Men du kan altså ikke pugge deg til gode resultater på nasjonale prøver, sier Røe Isaksen.