Da de tok i bruk læringsverktøyet Base 10-blokker, kom det et gjennombrudd, forteller lærer Jeanette Baltzersen . Arkivfoto: Utdanning
Da de tok i bruk læringsverktøyet Base 10-blokker, kom det et gjennombrudd, forteller lærer Jeanette Baltzersen . Arkivfoto: Utdanning

Lav motivasjon i matematikk ble snudd med praktisk tilnærming

– Eleven trengte en praktisk tilnærming. Plutselig gikk det opp et lys, forteller lærer Jeanette Baltzersen ved Longyearbyen skole.

Eleven strevde og strevde med å forstå matematikkoppgaven. Det var fristende å gi opp. Egentlig hadde nok ikke eleven lyst til å være på skolen i det hele tatt. Motivasjonen var lav, og mestringsfølelsen likeså.

Dette er reportasjen Gylne øyeblikk fra Utdanning nr. 5/2016

Hele utgaven leser du elektronisk her

 

Jeanette Baltzersen (39)  

  • Kontaktlærer på 7. trinn, Longyearbyen skole
  • Godt å tenke på: Eleven som opplevde forståelse og mestring etter å ha strevd lenge.

 

Følelsen av alltid å mislykkes

Øyeblikket som Jeanette Baltzersen husker spesielt godt, kom i forbindelse med at hun underviste en liten gruppe elever som hadde behov for litt ekstra oppfølging i grunnleggende kunnskaper.

– Det var vel fem andre elever der, minnes Baltzersen.

Hun snakker med Utdanning på telefon fra Longyearbyen skole på Svalbard. Der har polarnatta nylig måttet vike for årets første soloppgang. Sola strever seg litegrann høyere på himmelen hver dag, og gir kjærkomment lys til de drøyt 250 elevene på skolen.

Men antagelig ville ikke engang sola ha maktet å kaste lys over grubleriene til denne eleven, til det var vegringen og følelsen av alltid å mislykkes for sterk.

 

Gleden over mestring

Elevene i den lille gruppa satt konsentrert over divisjonsoppgaver. De fem andre jobbet med sitt, mens Baltzersen satt sammen med den ene og forsøkte ulike tilnærminger for å oppnå forståelsen.

Da de tok i bruk læringsverktøyet Base 10-blokker, kom det et gjennombrudd.

– Denne eleven trengte en praktisk tilnærming. Plutselig gikk det opp et lys, forteller Baltzersen.

Eleven forsto, og smilte bredt av glede.

– Samtidig var det sjenanse der, for eleven spilte litt på det å være litt sur, husker læreren.

Gleden over å forstå var likevel ikke mulig å skjule. Etter selv å ha forstått, ville eleven også dele kunnskapen sin med de andre gjennom å tilby å hjelpe dem med deres oppgaver. Stoltheten over å kunne tilby seg selv som en ressurs for de andre, var stor.

– I tillegg ba eleven på eget initiativ om ekstraoppgaver etterpå. Det var et utrolig fint øyeblikk. Det er ikke alle det går like greit for på skolen, derfor er det så stort når de som strever først får det til og får opplevelsen av å mestre på lik linje med de andre. Det er slike øyeblikk som virkelig gjør lærerjobben så meningsfull, sier Baltzersen.

 

Isbjørnvakt i friminuttene

Som alle andre på Svalbard, er Baltzersen innflytter. Hun har tidligere jobbet i Oslo-skolen, men flyttet til Longyearbyen for å få nye utfordringer. Dessuten bor broren hennes der, og han hadde blitt far.

– Jeg ville være litt tante.

– Hva er forskjellen på å jobbe i Oslo og i Longyearbyen?

– Å, det er flere ting. Her må vi ha med våpen på tur. Det er uvant for meg som knapt hadde tatt i et våpen før. Vi har også isbjørnvakt med signalpistol i friminuttene. Dessuten har skolen en egen arktisk plan. Elevene får delta i mange spennende prosjekter knyttet til stedet vi bor, som reinsdyrjakt og slakting, koking av spekk for å lage hvalolje slik de gjorde i gamle dager og fossiljakt. Her er det fantastiske naturopplevelser, i tillegg til et yrende kulturliv, reklamerer Baltzersen.

Hun er i gang med sitt syvende år på Svalbard og trives godt.

– Ellers hadde jeg jo reist hjem!