Forhandlingssjef Steffen Handal og forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø under tariffstarten i KS-området i april. Foto: Jørgen Jelstad
Forhandlingssjef Steffen Handal og forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø under tariffstarten i KS-området i april. Foto: Jørgen Jelstad

«Vi vil ha folk sentralt som jobber for oss lokalt»

Debatt: – Akkurat nå virker det som forhandlingsdelegasjonen er mer opptatt av å ikke skaffe seg uvenner i KS enn å ivareta interessene i eget forbund, skriver styret i Utdanningsforbundet Stjørdal.

Publisert Sist oppdatert

Etter årets lønnsoppgjør opplever vi på Stjørdal at mange av våre medlemmer har mistet tidligere lokalt framforhandlede tillegg. Vi har fått mange henvendelser fra skuffede og frustrerte medlemmer som lurer på hva Utdanningsforbundet gjør med saken.

Vi opplever at vi har ikke noe annet svar å gi enn det vi har fått fra forbundet; det er bare sånn – uavhengig av om vi henvender oss til fylkeslaget eller sentralleddet.

Vi er fornøyd med at garantilønna er hevet for mange av våre medlemmer, men vi sitter igjen med en dårlig følelse på vegne av de som har tapt tillegg i dette oppgjøret. I neste omgang vil dette føre til at lokale lønnsmidler i 2020 må brukes til å rydde opp i dette. Erfaring viser at lokale forhandlinger fungerer svært forskjellig i ulike kommuner og virksomheter, i ulike tariffområder og for ulike medlemsgrupper. Dette oppgjøret viser seg (ikke overraskende) å fungere dårlig i kommuner med presset økonomi.

Hvem er det forhandlingsdelegasjonen skal jobbe for?

Hvem er det forhandlingsdelegasjonen skal jobbe for? Akkurat nå virker det som de er mer opptatt av å ikke skaffe seg uvenner i KS enn å ivareta interessene i eget forbund. Punkt tre på listen over ti gode grunner til å bli medlem av Utdanningsforbundet er: Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet når dine lønns- og arbeidsvilkår skal sikres. Hvordan har dere tenkt å ivareta dette i framtiden?

Vi vil ha folk sentralt som jobber for oss lokalt!

Styret i Utdanningsforbundet Stjørdal