Lied-utvalget vil ha færre timer fremmedspråk på videregående

Lied-utvalget foreslår å kutte i antall timer med tysk, fransk og spansk i videregående. Språklærere er bekymret for norske elevers nivå.

Det regjeringsoppnevnte Lied-utvalget skal foreslå endringer i den videregående opplæringen, og de foreslår at timetallet med fremmedspråk reduseres, uten å gå nærmere inn på hvor stor reduksjonen skal være. I tillegg foreslår utvalget at elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen kun behøver å ta to år fremmedspråk på videregående, ikke tre, som i dag.

Andrea Vaske, leder i Tyskforum som er norske tysklæreres forening, mener det er helt bakvendt å kutte ned på antall timer i et samfunn der internasjonale relasjoner er viktigere enn noen gang.

– Forslaget strider med myndighetenes uttalte mål om at norske elever skal lære seg å snakke minst ett fremmedspråk godt nok, ved siden av engelsk. For å komme opp på et visst nivå, kreves det også nok timer med øving og undervisning, sier Vaske til Aftenposten.

Ragnhild Lied sier forslagene om redusert timetall i fremmedspråkene må ses i sammenheng med blant annet behovet for økte engelskkunnskaper.

– Norske elever slutter med engelsk allerede etter første klasse på videregående. Når de begynner på høyere utdanning, er det mange som har svake formelle engelskkunnskaper, sier Lied.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS