Ny utlysing av rektorstilling

Det kom inn seks søkere til den ledige stillinga fra 1. august i år som rektor på Fjell skole Drammen.

Blant søkerne er det bare erfarne skoleledere. Kommunen er ikke fornøyd søkermassen og har lyst ut rektorstillinga på ny. Ifølge den offentlige søkerlista er det rektorer, undervisningsinspektører og en avdelingsleder. Lista ser slik ut:

  • Rektor Magne Arnfinn Berg, Geilo
  • Rektor i Kongsberg Wenche Andersen, Drammen
  • Undervisningsinspektør Helge Lønne Lunden, Oslo
  • Undervisningsinspektør Hilde Elise Eikenes, Nesøya
  • Undervisningsinspektør Brita Hjelseng, Oslo
  • Avdelingsleder Jarle Hildeskår, Vikersund.

Sistnevnte arbeider på Fjell skole og har blant annet vært leder for 4. - 7. og mottaksgruppa, og han har vært fungerende rektor.

Skolen kom i medias søkelys i mai etter en rapport av KS-konsulenter hvor det blant annet ble konkludert med at elevene ved skolen ikke lærer nok. Skolen har en tid hatt assisterende rektor, og det er denne som nå skal få en permanent etterfølger.  

Rapporten av skolen er for øvrig også sterkt kritisert.

Powered by Labrador CMS