Regjeringen vil tvinge bedriftene til å ta inn flere lærlinger

Bedrifter som ikke har læreplasser, kommer til å bli utelukket fra en rekke kontrakter med det offentlige. Det går fram i et nytt lovforslag regjeringen legger fram.

– Vi innfører regler som gjør at det skal stilles krav om lærlinger når det offentlige gjør sine innkjøp, sier næringsminister Monica Mæland (H) til NRK.

I dag står 9.000 elever uten lærlingplass. Ifølge Mæland kjøper det offentlige varer og tjenester for rundt 460 milliarder kroner årlig.

– Det er en betydelig sum. Det betyr at det er veldig mange kontrakter som inngås, og vi sier nå at der det er behov for det, skal det stilles krav om lærlinger. Ikke bare lærling i bedriften, også lærling på selve kontrakten, sier hun.

Kravet om lærlinger skal også gjelde utenlandske bedrifter. Det endelige forslaget er ikke klart, og det skal ut på høring, men LO-sekretær Trude Tinnlund er fornøyd med det hun hører fra høyrestatsråden.

– Vi har lenge bedt om at man skal forsterke kravet til bruk av lærlinger i offentlige anbud, sier hun. (NTB)