Regjeringen med nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Erna Solberg inviterte i går til toppledermøte om arbeidslivskriminalitet. I en ny lov om offentlige anskaffelser innskjerpes kravet om å ta inn lærlinger. Og skolen skal bidra forebyggende.

Publisert

– I dagens arbeidsmarked, med mange som kommer hit og som kan oppleve å bli utnyttet, er det ekstremt viktig å ha ryddige og seriøse aktører, sa Solberg.

 

Unio og andre arbeidslivsorganisasjoner samarbeider

På konferansen var det seks statsråder, ledere i Arbeidstilsynet, Politidirektoratet, Skattedirektoratet og Økokrim. Også representanter for partene i arbeidslivet deltok.

Ett av tiltakene regjeringen ønsker å satse på er holdningsskapende arbeid i skolen og i introduksjonsprogrammene for innvandrere.

På et frokostmøte tidligere denne uken, om svart økonomi, lanserte Unio, LO, KS, NHO, YS og Skatteetaten 10 strategiske grep mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner.

 

Fem sentre opprettet

På dagens pressekonferanse ble det opplyst at regjeringen oppretter to nye sentre mot arbeidslivskriminalitet, ett i Trondheim og ett i Kristiansand.

I fjor ble det opprettet tre sentre, i Oslo, Stavanger og Bergen. Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV Kontroll er samlokalisert. Kemneren og Tolletaten inngår også i samarbeidet.

– Samtidig er det viktig å satse mer på holdningsskapende arbeid, både overfor forbrukere, men også gjennom informasjon og undervisning i skole og introduksjonsprogram om det norske arbeidslivets lover og regler.

En ny lov om offentlige anskaffelser skal også bidra.

 

Krav om lærlinger på hvert prosjekt

I den nye loven om offentlige anskaffelser innskjerpes også kravet til å ta inn lærlinger.

– Hvert år er det rundt 8000 ungdommer som ikke får læreplass. Endringen er et viktig tiltak for å skaffe flere læreplasser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en kommentar til lovendringen på Kunnskapsdepartementets nettsider.

Når det offentlige har store oppdrag ute på anbud, må bedriftene i visse bransjer ha lærlinger for å kunne få jobben. I dag er det slik at det offentlige kan kreve at bedrifter har lærlinger for å vinne et offentlig anbud. Nå foreslår regjeringen å endre til at det offentlige skal kreve dette.

– I tillegg foreslår vi at det skal være lærlinger tilknyttet det konkrete prosjektet. Det betyr at bedrifter ikke kan vinne anbud uten å bruke lærlingordningen aktivt, påpeker Røe Isaksen.

 

Gjelder også utenlandske bedrifter

Kravet om å ha lærlinger gjelder både norske og utenlandske bedrifter. Tidligere kunne norske bedrifter som tok sitt samfunnsansvar for opplæring av fremtidige fagarbeidere, tape kontrakter til bedrifter som ikke tok det samme ansvaret.

– Det er ingen tvil om at Norge trenger flere fagfolk, og da trenger vi også flere læreplasser, sier statsråden.