Buskerud har fått nytt elev- og lærlingombud

Lasse Narjord Thue (40) fra Slemmestad er på plass om nytt elev- og lærlingombud i Buskerud.

Thue startet i den nye jobben som Elev- og lærlingombud i Buskerud mandag 1. juni, og har kontor i fylkeshuset i Drammen.

Han kommer fra stilling som kommunikasjons- og markedskoordinator i AFS Norge International Utveksling.

 

Elevers og lærlingers rettigheter og plikter

Elev- og lærlingombudet svarer på spørsmål om elevers og lærlingers rettigheter og plikter.

Ombudet skal se til at elevenes og lærlingenes reelle mulighet til medbestemmelse i opplæringa ivaretas av den enkelte skole og lærebedrift.

– Det er en viktig jobb å hjelpe elevene slik at de får ivaretatt sine rettigheter, fortsetter Narjord Thue.

 

Ombudet opererer på fritt

Ombudet opererer på fritt og uavhengig grunnlag av alle instanser i fylkeskommunen.

– Dersom du som elev eller lærling opplever urettferdig behandling på skolen eller lærestedet, kan du kontakte meg, sier han.

Elev- og lærlingombudet tilbyr kurs og veiledning til elevrådet i elevrådsarbeid, taleteknikk, rettigheter/plikter eller andre temaer som er relevant for elevrådet.

Elevrådene kan også benytte seg av ombudet om det dukker opp spørsmål i forbindelse med saker elevrådet arbeider med.

– Sammen med Mobbeombudet i Buskerud og Elevorganisasjonen skal vi kurse alle elevrådene i fylket til høsten, avslutter Lasse Narjord Thue.