UFR-medlem Benedicte Marie Finneide fra Mo i Rana er selv lærling, og tror opprettelsen av et lærlingeråd kan få stor betydning. Foto: Trond-Erlend Williassen/Nordland fylkeskommune
UFR-medlem Benedicte Marie Finneide fra Mo i Rana er selv lærling, og tror opprettelsen av et lærlingeråd kan få stor betydning. Foto: Trond-Erlend Williassen/Nordland fylkeskommune

Nordland får lærlingråd

Fylkestinget i Nordland har enstemmig vedtatt å opprette et lærlingråd.

– Dette er svært positivt sak som vi i Ungdommens fylkesråd (UFR) i Nordland sammen med Elevorganisasjonen og yrkesopplæringsnemda har lansert og støttet helhjertet opp om. Derfor er vi selvsagt veldig glad for at et enstemmig fylkesting vender tommelen opp, sier leder Aurora Adolfsen i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

UFR-medlem Benedicte Marie Finneide fra Mo i Rana er selv lærling, og tror opprettelsen av et lærlingeråd kan få stor betydning.

– Rådet skal videre være et talerør for lærlinger, og styrke fylkeskommunens og andre aktørers bevissthet om lærlingers rett til medvirkning. Det skal også stimulere til økt samfunnsengasjement blant lærlinger, og bidra til å sikre lærlinger god opplæring og et godt læringsmiljø, sier Finneide.

Nyskapningen vil få navnet Lærlingerådet i Nordland, forkortet LRN, og bestå av ni representanter. Når lærlingerådet er opprettet, skal mandat og vedtekter behandles av LRN for så å vedtas av fylkestinget.

Fylkestinget ber om at sekretariatet for Yrkesopplæringsnemda i Nordland i samarbeid med Fylkestingets kontor tar ansvar for opprettelsen av Lærlingeråd Nordland. Dette vil skje i løpet av høsten 2019.

Fra før har Vestfold og Trøndelag opprettet et læringeråd, og det diskuteres også opprettelse i Oslo og Hordaland.

Powered by Labrador CMS