Annonse

Yorkcourse in English

Del side


1

Mai 2017
Søknadsfrist: 1. mai 2017

Søknadsskjema

Kontakt:

YORKCOURSE IN ENGLISH
Engelsk fordypning | 200-nivå ved University of York
En unik anledning til å studere engelsk i Storbritannia uten høye studieavgifter!

Studieåret 2017-18 tilbyr University of York og Det Norske Studiesenteret i Storbritannia to ett-semesters kurs (30 stp) i engelsk, ett om høsten (studiestart i september) og ett om våren (studiestart i januar). Det er mulig å kombinere disse og ta 60 stp samlet i York. Du kan skrive bacheloroppgave som del av studiet.
Opptakskrav er minst 30 stp i engelsk.
Mer informasjon om opptakskrav på Studiesenterets hjemmeside.
Lån og stipend fra Lånekassen
Ingen studieavgift
Søknadsfrist: 1. mai 2017
Søknadsskjema og mer informasjon:
• Engelskseksjonene ved høyskolene /universitetene
• DNSS v/ Tale M. Guldal e-post: tale.guldal@ntnu.no
www.york.ac.uk/inst/nsc/