Annonse

Veilederutdanning

Del side


15

Apr 2017
Søknadsfrist: 15. april 2017

Søknadsskjema

Kontakt:

UIO
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Det utdanningsvitenskapelige fakultet
VEILEDERUTDANNING
Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen
Er du lærer eller skoleleder og ønsker å utvikle deg som veileder?
Høsten 2017 tilbyr ILS følgende
videreutdanningsemner i veiledning
• VEIL4005 Veiledning i skolen 5 studiepoeng
   Innføringsemne. Undervisning 1. og 2. september
• VEIL4015 Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1
   10 studiepoeng. Fordypningsemne. Undervisning sept. - nov.
Temaer i studiet
• Veiledning i skolen: etikk og makt, roller, funksjoner, ansvar
• Kunnskaper om og ferdigheter i veiledning, undervisnings-vurdering, observasjon, 
   analyse, veiledningsmetoder
• Profesjonskunnskap, individuelle og kollektive læringsprosesser
• FoU-arbeid i didaktisk perspektiv

Studiet gir formell kompetanse i veiledning av lærerstudenter, nyutdannede lærere og andre kolleger. Studenter som har fullført veilederutdanningen på ILS kan nå søke opptak direkte til andre året av Masterprogrammet i utdanningsledelse.
Søknadsfrist for veiledningsstudiene: 15. april
Mer informasjon: tinyurl.com/veilederutdanningen

Vi minner om vår faste, halvårlige veiledersamling
Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen
Vi minner om vår faste, halvårlige veiledersamling
Torsdag 30. mars i Georg Sverdrups hus, aud. 2, kl. 16:15 - 20:30 Foredrag ved Megan Tschannen-Moran, med tema “ Hvordan bidra til veisøkers mestringsforventninger? Fostering Trust and Self-efficacy in the Context of Coaching and Mentoring”