Annonse

Masterstudium ved Høgskulen på Vestlandet

Del side


15

Apr 2017
Søknadsfrist: 15. april 2017

Søknadsskjema

Kontakt:

Ønskjer du ein kreativ og framtidsretta skule?
Styrk kompetansen din med unike og spennande masterstudium  ved
Høgskulen på Vestlandet.
IKT i læring
Fagprofilar: Teknologisk orientert og Allmenndidaktisk.
Kreative fag og læreprosessar
Fagprofilar : Norskdidaktikk, Musikk, Kunst og handverk og Den estetiske barnehagen.
Du finn informasjon og søknad på www.hvl.no.
Søknadsfrist er 15. april.
Bli oppgradert frå lærar til lektor!
Høgskulen på Vestlandet