Annonse

Videreutdanning for deg som er lærer

Del side


1

Mar 2019
Søknadsfrist: 1. mars 2019

Søknadsskjema

Kontakt:

Framtida sitter i klasserommet ditt.
Kan du gjøre den bedre?

Snakk med rektor om hvilke kompetansebehov skolen din har, og legg en plan for videre utdanningen din.

Hver dag gjør du som lærer en innsats for framtida, og framtida er full av ny kunnskap for både deg og elevene dine.

Ønsker du å ta videreutdanning? På udir.no finner du studietilbud som er opprettet for å gi lærere faglig påfyll og inspirerende kunnskap, og elevene et bedre læringsutbytte.

Videreutdanning for deg som er lærer.
Søk før 1. mars på udir.no/videreutdanning

Fire av fem lærere synes det faglige innholdet i tilbudet de har valgt er godt!

Utdanningsdirektoratet