Annonse

Veilederutdanning

Del side


1

Mar 2019
Søknadsfrist: 1. mars 2019

Søknadsskjema

Kontakt:

UIO Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
        Det utdanningsvitenskapelige fakultet

VEILEDERUTDANNING

Er du lærer eller skoleleder og ønsker å utvikle deg som veileder?
Høsten 2019 tilbyr ILS følgende videreutdanningsemner i veiledning:
• VEIL4005 Veiledning i skolen5 studiepoeng. Innføringsemne.
• VEIL4015 Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 110 studiepoeng.  
    Fordypningsemne.
• VEIL4020 Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 215 studiepoeng. 
   Fordypningsemne. Tilbys våren 2020. NB: Søknadsfrist 1. november 2019.

Temaer i studiet
• Veiledning i skolen: etikk og makt, roller, funksjoner, ansvar
• Kunnskaper om og ferdigheter i veiledning, undervisningsvurdering, observasjon, 
   analyse, veiledningsmetoder
• Profesjonskunnskap, individuelle og kollektive læringsprosesser
• FoU-arbeid i didaktisk perspektiv

Studiet gir formell kompetanse i veiledning av lærerstudenter, nyutdannede lærere og andre kolleger. Studenter som har fullført veilederutdanningen på ILS kan søke opptak direkte til andre året av Masterprogrammet i utdanningsledelse.

Søknadsfrist for veiledningsstudiene: 1. mars
Mer informasjon: tinyurl.com/veilederutdanningen