Annonse

Lærarspesialistutdanning i kroppsøving 8.-13. trinn

Del side


1

Mar 2019
Søknadsfrist: 1. mars 2019

Søknadsskjema

Kontakt:

Høgskulen på Vestlandet
Lærarspesialistutdanning i kroppsøving 8.-13. trinn
Jobbar du som kroppsøvingslærar, og ønskjer å fordjupe deg meir i kroppsøvingsfaget? Då er dette ei aktuell vidareutdanning for deg!
Utdanninga er eit tilbod innan Utdanningsdirektoratet si satsing “Lærarspesialist”.
> Studiet er samlings- og nettbasert
> Campus: Sogndal, Stord og Bergen
> 60 studiepoeng over to år

Søknadsfrist: 1. mars
Les meir på hvl.no