Annonse

Klar for master ?

Del side


15

Apr 2019
Søknadsfrist: 15. april 2019

Søknadsskjema

Kontakt:

OSLOMET

Klar for master?

Er du lærer og ønsker faglig påfyll?
Ved OsloMet – storbyuniversitetet kan du bli spesialist i digital læringsdesign, skolefag, begynneropplæring, profesjonspedagogikk eller spesialpedagogikk.

Masterutdanning i digital læringsdesign
- for deg som ønsker faglig påfyll i digital kompetanse. 
Du kan velge emner innen:
• Læring og undervisning i et digitalt miljø
• Utvikling av digitale systemer
• Ledelse, organisasjon og samfunn

Emner i digital læringsdesign kan også tas som enkeltemner.

Masterutdanning i skolerettet utdanningsvitenskap
Du kan ta fordypning i:
• Engelsk
• Kroppsøving
• Matematikk
• Musikk
• Naturfag
• Norsk • RLE
• Samfunnsfag
• Begynneropplæring
• Profesjonspedagogikk
• Spesialpedagogikk

Omfang: 120 stp. på heltid/deltid
Søknadsfrist: 15. april
For mer informasjon, se oslomet.no.