Annonse

Bli kvalifisert som yrkesfaglærer!

Del side


1

Mar 2019

Søknadsskjema

Kontakt:

BLI KVALIFISERT SOM YRKESFAGLÆRER!
NTNU tilbyr høsten 2019 yrkesfaglærerutdanning (bachelor) i bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, helse- og oppvekstfag.

Studer hjemmefra
Treårig yrkesfaglæreutdanning ved NTNU er et samlingsbasert studium med kun tre
ukesamlinger i semestret. De fleste samlingene er i Trondheim, noen samlinger
kan bli lagt til Gjøvik eller Ålesund. Mellom samlingene foregår kommunikasjon, læring og oppgaveløsning på nett. Praksis kan du ta på hjemstedet ditt. Du kan søke om å få ta eksamen på hjemstedet.

Det kan søkes om et stipend på 220.000 kr via din fylkeskommune.

Les mer om opptakskrav og jobbmuligheter på www.ntnu.no/studier/byrk
Søknadsfrist er 1. mars for søkere uten generell studiekompetanse (realkompetansesøkere) og 15. april for dem som har generell studiekompetanse. www.samordnaopptak.no

NTNU Kunnskap for en bedre verden