Annonse

Studietilbud på MF i Oslo med oppstart 18. august

Del side


18

Aug 2018
Søknadsfrist: 15. juni 2018

Søknadsskjema

Kontakt:

MF DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTETET
Studier ved siden av jobb?

Studietilbud på MF i Oslo med oppstart 18. august
KRLE (30/60 stp) 15 stp og undervisning åtte lørdager i semesteret
bachelornivå
Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk undervisning seks lørdager
per semester- 90 stp over 3 år
Finn mer info på mf.no - og søk innen 15. juni