Spesialpedagogikk kunnskapkurs - Utdanningsnytt
Annonse

Spesialpedagogikk kunnskapkurs

Del side


17

Sep 2018
Søknadsfrist: 31. august 2018

Søknadsskjema

Kontakt:

SPESIALPEDAGOGIKK kunnskapskurs uten eksamen tilbys for assistenter,
barne- og ungdomsarbeidere m.m. i barnehage, skole, sfo.

Populært kurs som holdes i store deler av landet.
Start i uke 38 og slutt i uke 48. 1 kveld pr. uke over 10 uker fra kl. 18.00 - 21.00.

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lære-vansker hos barn samt en faglig innsikt i spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage/skole/sfo.
Hva er spesialpedagogikk? - Lese- og skrivevansker
Lærevansker - Psykisk utviklingshemming - Språk- og talevansker - Synsvansker - Hørselsvansker
Bevegelsesvansker og hodeskader – ADHD
Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemminger
Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak. 
Påmelding:  www.kompetansesenter-bedriftshjelp.com
Kompetansesenter og Bedriftshjelp AS org.nr 919197587