Sosialpedagogikk - problematferd hos barn og unge - Utdanningsnytt
Annonse

Sosialpedagogikk - problematferd hos barn og unge

Del side


17

Sep 2018

Søknadsskjema

Kontakt:

SOSIALPEDAGOGIKK problematferd blant barn og unge kunnskapskurs uten eksamen tilbys for assistenter, barne- og ungdomsarbeidere m.m. i barnehage, skole, sfo.

Populært kurs som holdes i store deler av landet. Start i uke 38 og slutt i uke 48. 1 kveld pr. uke over 10 uker fra kl. 18.00 - 21.00.

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak. Problematferd? - Utvikling av atferdsproblemer – Perspek- tiver på endring - Forebygging - Hvordan oppstår problematferd?
Atferdskorrigering - Aggressive og utagerende barn – Sosial kompetanse hos barn og unge - Læringspsykologi og sosial- kompetanse - Tiltak for å fremme sosial kompetanse.
Påmelding: www.kompetansesenter-bedriftshjelp.com
Kompetansesenter og Bedriftshjelp AS org.nr 919197587