Annonse

Master i utdanningsledelse

Del side


15

Okt 2018
Søknadsfrist: 15. oktober 2018

Søknadsskjema

Kontakt:

UIO: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
         
Det utdanningsvitenskapelige fakultet

MASTER I UTDANNINGSLEDELSE

Har du høye ambisjoner på vegne av kollegaene og elevene dine?

Hvorfor bli student hos oss:
• Du utvikler kompetanse til å forstå, analysere, utvikle og lede  
   utdanningsvirksomheter
• Studiet gir deg godt grunnlag for egenutvikling og kvalifiserer for videre 
   doktorgradsstudier
• Masterprogrammet er erfarings- og forskningsbasert
• Vårt mål er å styrke din lederkompetanse og gjøre deg tryggere i jobben som leder
• Du vil møte flere anerkjente forskere innenfor utdanningsledelse som dine forelesere

 Programmet skårer høyt på studiebarometeret, særlig på grunn av tett oppfølging med veiledning. Som student vil du bli involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet.

Du kan søke om innpass for rektorutdanningen og veilederutdanning i masterstudiet.

http://tinyurl.com/utdanningsledelse-master

Søknadsfrist: 15. oktober