Annonse

Hvordan kan du bidra til mindre mobbing?

Del side


1

Mar 2019
Søknadsfrist: 1. mars 2019

Søknadsskjema

Kontakt:

Hvordan kan du bidra til mindre mobbing?
Vi tilbyr nettkurs om inkluderende barnehage- og skolemiljø

Nettkurs om inkluderende barnehage- og skolemiljø
Kurset er for deg som jobber i barnehager, grunnskoler og videregående skoler.
Du gjennomfører kurset sammen med kollegaer i arbeidstiden. På kurset lærer du
hvordan dere sammen kan fremme gode og trygge miljø og forebygge mobbing og
andre krenkelser.

Oppstart august 2019
Påmeldingsfrist 1. mars 2019
Mer info og påmelding: inn.no/ibs 

HØGSKOLEN I INNLANDET                                     Utdanningsdirektoratet