Svein Høegh Henrichsen.
Svein Høegh Henrichsen.

Smitteverneksperten svarer på dine spørsmål

Nettmøte:

Publisert Sist oppdatert

- Forsvarligheten er på hvorvidt man ønsker å holde avstand. På skolen er man bundet av skoleklasser, men i samfunnet for øvrig ønsker vi å få ned antall mennesker som møtes på samme sted, sier Svein Høegh Henriksen hos Helsedirektoratet.

Se hele nettmøtet her (30 min):

Her er noe av det han svarte på:

En barnehageansatt spør:

- Hvordan planlegger myndighetene å kartlegge eventuell smittespredning i barnehager og skole?

- Der får vi nok nå tilstrekkelig testkapasitet der vi kan teste alle som får symptomer, og vi vil også ta noen stikkprøver, slik at vi kan si noe om gjennomsnittelig smittespredning, forklarer Henriksen.

- Hvor mange kan en faglærer kan en innom i løpet av en dag eller en uke? spør en lærer.

- Så få som mulig etter vår mening, det er et mål å ikke blande for mye. Man bør ikke bytte mer enn hver 14. dag, sier Henriksen.

- Hvorfor er så få barn i risikogruppe? lurer en mor på.

- Vi ser nesten ingen alvorlig sykdomsforløp blant barn, og vi diskuterer om barn er mindre smittsomme en voksne. De har nesten ikke symptomer - det gjør det skummelt på en side, men det er også betryggende - for de blir så sjelden syke.

- Om man kan garantere at det er de samme barna som er på et rom hver dag, må da lekene der vaskes hver dag?

- Jeg ville nok økt renholdet, men om det er de samme menneskene er det litt mindre viktig enn om man blander.

- Hvorfor heter det ikke "skal" eller "må" i veilederen?

- Disse begrepene er forbeholdt ting som faktisk er lovpålagt. De rådene som er lovpålagt, der står det skal. Mens ved andre anbefalinger, som er sterke anbefalinger, står det bør.

Skolen

– Et av de viktigste tiltakene er å begrense kontaktpunktene. Det betyr færre elever per elev. Gruppestørrelsen kan for eksempel ta utgangspunkt i lærernormen, med 15 elever per lærer på 1.- 5. trinn og 20 elever per lærer for 5. - 10. trinn, sa kunnskapsminister Guri Melby da smitteveilederen ble presentert denne uken.

Hun understreket at dette er anbefalinger og ikke et absolutt tak.

Den enkelte skole må finne løsningene som gjør at de kan ivareta både smittevern-reglene og opplæringen til elevene, sa hun og utelukket ikke at for noen skoler ville det også bety at de må bemanne opp med vikarer eller ansatte fra skolefritidsordningen.

Barnehage

I veilederen for barnehagene heter det blant annet:

Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt.

En foresatt med luftveissymptomer skal ikke hente eller bringe barne til barnehagen.

Ved påvist korona-smitte hos barn, foresatte eller ansatte vises til gjeldende karantene- og isolasjonsregler.