Koronakrisen gjorde at mye ble annerledes i barnehagehverdagen, både for barn og ansatte.
Ill. foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix
Koronakrisen gjorde at mye ble annerledes i barnehagehverdagen, både for barn og ansatte. Ill. foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Nå er det tid for takk og lærdom

Debatt. Det er mange som fortjener en takk etter åpningen av barnehagene. Det ligger mye jobb og godt samarbeid bak et så vellykket resultat i denne kriseperioden.

Publisert

Dette er en krise ingen var forberedt på. Hva kan en ta med seg videre av de erfaringene en har gjort seg i denne perioden?

Takk til myndighetene og Guri Melby. Som har ledet oss trygt gjennom en usikker periode, som har vært ærlige og tydelige.

Guri ble kastet ut i jobben som kunnskapsminister og har gjort en god jobb. Heldigvis har myndighetene lyttet til sektoren og de ansatte på golvet og kommet med justeringer underveis. Dette ønsker vi oss mer av i fremtiden; at de som vet hva som skjer på golvet, blir lyttet til av politikere.

Jeg vil takke en stødig og robust eier, der alle parter har stått på døgnet rundt med rask informasjon, systemer, støtte, fagkunnskap og hjelp. Det har raskt kommet på plass nye innovative digitale løsninger, webinarer og kurs for ansatte og foreldrerepresentanter.

Vi har nå fått bekreftet at informasjon, samarbeid og dialog er avgjørende for et samlet og godt tilbud til barna. Vi har sittet timevis og løst nye dilemmaer på Teams, sammen. Det har vært betryggende å ha en så profesjonell eier i ryggen denne tiden. Gjennom felles refleksjoner har vi stått godt rustet og fått tillit til å ta de beste lokale avgjørelsene.

Les også: Tida med korona har gitt meg den store gleden over å jobbe i barnehagen igjen

Jeg vil takke og berømme Utdanningsforbundet både lokalt og spesielt nasjonalt. De har hørt og tatt frustrasjonen til medlemmene på alvor. Dette har de raskt frontet i media, og det har kommet gode løsninger på plass. Jeg kjenner at den medlemskontingenten skal jeg betale med enda mer glede fremover.

Det gir trygghet å være medlem i en fagforening som lett kan sette seg inn i utfordringene en står i. Man kan påvirke myndighetene når man har en tanke om noe bedre gjennom tillitsvalgte og organisasjoner. Da er det er avgjørende at medlemmene som sitter på golvet, tar i bruk stemmen sin. Innsatsen fra Utdanningsforbundet mener jeg er avgjørende for at barnehagene har lyktes i denne krisen.

Det har vært behov for raske beslutninger og endringer undervegs. Medvirkning og tillit er grunnleggende verdier i trepartsamarbeidet i samfunnet vårt, noe som vi tydelig erfart har vært av stor betydning i denne kriseperioden.

Jeg vil takke foreldrene i barnehagen for stor tålmodighet. For levering og henting av barn på ulike steder til ulike tidspunkt. Foreldre har utvist stor forståelse og tillit til oss da vi måtte redusere åpningstiden kraftig for å innfri kravene i smittevern-veilederen.

De har levert barna ferdig påkledt, med pakket sekk klare til kohortbarnehage-hverdagen. De fleste barna kom raskt tilbake til barnehagen etter åpning. Det sier noe om at foreldre var sikre på at dette var et godt tilbud.

Foreldre har gitt gode tilbakemeldinger på at barna har hatt innholdsrike dager, selv i en annerledes hverdag. Det har vært tilløp til kaos. En ettermiddag ble en gruppe etterlyst av foreldrene. Barna satt trygt i en lavvo på naturlekeplassen i regnværet og bare ventet på å bli hentet. Men ingen klaging av den grunn, dette har blitt møtt med forståelse.

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere, og i rammeplanen står det at «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Foreldrene har fått god informasjon og muligheten til å være med å påvirke gjennom møter i samarbeidsutvalget.

Samtidig har personalet god kompetanse på hvordan barnehagedagen best kan organiseres og hvilken sammensetting av barn og grupper som vil være til alles barnas beste. Det gode samarbeidet og åpenheten har vært avgjørende for en god hverdag for barna. Denne erfaringen om gjensidig respekt mellom foreldre og ansatte, der de er eksperter på sine barn og de ansatte har best kompetanse på hva som fungerer for barnehagen som helhet, må vi ta med oss som en god lærdom videre.

Jeg må spesielt rekke en takk til de ansatte, heltene i frontlinja. De har stått helhjertet og ansvarsfulle gjennom hele prosessen. De har blitt bombardert med e-poster, meldinger og plutselige endringer. En skulle tro at mange skulle var redde for egen og familiens helse ved åpningen, men det kunne man ikke merke.

De tok imot barna med tårer i øyekroken den dagen vi åpnet porten igjen. De har sunget «vaske hender»-sangen hundrevis av ganger, med like mye engasjement hver gang. På en god måte har personalet løst kravene om faste grupper og det å holde avstand, barn har blitt delt inn i grupper med barn de leker med, sammen med trygge ansatte. Barna kunne ikke være fysisk sammen. Det er i utgangspunktet ikke lett, da det ikke ligger i barnas natur å holde avstand.

Vi må være ærlige og si at det har vært full forvirring, mange endringer og at personalet har vært ekstra slitne i denne perioden, men det er ikke så rart. En slik krise og usikkerhet kunne ingen være godt nok forberedt og trent for. De ansattes måte å løse oppdraget på har likevel gitt barna forutsigbare og gode dager.

Les også: Reell bemanningsnorm i hele åpningtiden – den avgjørende nøkkelen til det meste

Tradisjoner har blitt løst på nye måter. Lille 17. mai-toget ble i år et kohort-tog, og pølser ble spist fra termosen i skogen. Jeg vil si at erfaringene denne krisen har gitt oss, med faste små grupper over tid, og alle ansatte til stede hele åpningstiden, har gitt ny næring med tanke på hva som er best for barna. Det har vært en annen ro og flere gode nære relasjoner mellom barn og ansatte og barna imellom. Faste små grupper har ført til nye vennskap og mindre konflikter. Stille barn og barn som har behov for tett oppfølging har fått mer plass i gruppene.

Barna har også kunnet påvirke sin egen hverdag mer enn til vanlig. Jeg har ikke tall på hvor mye løvetann toåringene har plukket på turene de har vært på. De bare elsker å plukke blomster.

Barna har fått god tid til å gjøre akkurat det de liker best. Dette har ført til mer fornøyde barn og foreldre og bedre arbeidsdag for de ansatte Disse gode erfaringene tar med oss når vi nå har åpnet for fullt. Det har også gitt oss gode argumenter for å fortsette å jobbe for permanent høyere bemanningstetthet og mindre grupper i barnehagene.

Nå får vi en mer normal hverdag i barnehagene. Barna sier at de har savnet det å kunne leke med alle barna på sin avdeling, og at de også liker å være i barnehagen, og ikke bare være på tur hele tiden. Barna gir også tydelig uttrykk for at de har savnet de ansatte som de til nå ikke har vært sammen med.

Det har vært en krevende periode. Ansatte har gitt mye ekstra, og vi har kommet styrket ut av perioden. Barna har hatt annerledes, men gode dager i kohort-barnehagen. Samarbeidet, tilliten, respekten, informasjonsflyten, dialogen og åpenheten må vi ta med oss videre, til barnas beste!

Jeg kan med stolthet si: «Dette har faktisk gått bra». Vi har tatt godt vare på de verdifulle barnehagebarna under denne krisen , takket være at vi alle har jobbet sammen.