Enkelte skoler får åpne for elever over 4. trinn

På skoler der elever i 4. trinn går i samme klasse med elever på høyere trinn, kan også de eldre elevene få begynne på skolen fra mandag 27. april.

Publisert

Til uka gjenåpner skolene for elevene fra 1.-4. trinn. Nå har kunnskapsdepartementet bestemt at ved såkalte fådelte skoler, der elever får opplæring i grupper med flere alderstrinn sammen, kan også de eldre elevene returnere til skolen.

– Åpningen av skolene skal skje på en trygg måte, og vi har valgt en forsiktig og gradvis åpning av skolen opp til 4. trinn. Men vi ser at denne løsningen kan bli krevende for noen få skoler der 4. trinn får opplæring sammen med 5. eller høyere trinn. Det kan for eksempel bli utfordrende å gi hjemmeundervisning til halve klassen. Derfor åpner vi for at også elevene på andre trinn kan komme tilbake i disse skolene. Selvfølgelig må også smittevernreglene bli fulgt, sier kunnskaps- og integreringsminister Gur Melby (V) i en pressemelding fra departementet.

Kunnskapsdepartementet har ikke tall på hvor mange fådelte skoler det finnes der andre trinn får opplæring sammen med 1.-4. trinn.

Beslutningen er presisert i Helsedepartementets forskrift som sikrer at barnehager, skoler og SFOer åpner på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Powered by Labrador CMS