Jobber for å få yrkesfagelever hjem fra Europa

Da Norge stengte ned, var omtrent 450 norske yrkesfagelever enten på utplassering eller i læretid ute i Europa. De aller fleste er nå kommet hjem.

Publisert

Fagdirektøren i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetssikring i høyere utdanning (Diku), Vidar Pedersen sier til Yrke at hans oversikt viser at det i mars måned var omtrent 450 elever og lærlinger som enten var i opplæring i Europa, eller på vei til et slikt opphold.

– Hva skjer med alle disse nå?

– De aller, aller fleste har kommet hjem, men her har vi ingen fullstendig oversikt ettersom vår jobb er knyttet til finansieringen og ikke direkte oppfølging. Men den aller viktigste jobben så langt, har vært å ta seg av dem som er ute. Så får sakene rundt oppløsning av kontraktene og finansiering, tas senere, sier Pedersen.

Han sier at det er de som sender elevene og lærlingene ut, som skoler, opplæringskontor, bedrifter og fylkeskommuner, som har den direkte oppfølgingen.

– Men jeg vet at det har vært jobbet aktivt med å få ungdommene hjem. Flere fylkeskommuner, blant annet Vestland, var tidlig ute og tilbød alle å komme hjem.

Mangedobling

Diku-direktøren venter en mangedobling av antall saker knyttet til force majeure, altså oppløsning av kontraktene og tilbakebetalinger på grunn av koronapandemien.

– Dette berører mange, alle som var ute i mars, eller som har hatt planer om å reise ut fremover, sier han.

– Regner du med at det blir utenlandsopphold på norske elever på denne siden av sommeren?

– Nei, det tror jeg jo ikke. Jeg vil anta at planlagte opphold også i mai og juni vil berøres.

– Hva betyr dette for norsk ungdom vil ta deler av sin utdanning i utlandet?

– De aller fleste yrkesfagelever er ute i relativ kort tid, alt fra to-tre uker til tre måneder. Men de mister jo den kulturelle opplevelsen, språkerfaringen, muligheten til å få forholde seg til andre regler, sier Pedersen.

Annerledes for lærlingene

Fagdirektøren tror situasjonen er en noe annen for lærlingene som er bundet av mer langsiktige og omfattende kontrakter enn de på korttidsopphold. Mange lærlinger som returnerer til Norge risikerer å bli permitterte, også fordi norske bedrifter må stenge ned.

Han understreker at det er en utfordrende situasjon.

– Her har mange måttet reagere svært raskt og mange har stilt opp for å få folk hjem, sier Vidar Pedersen.

Uoversiktlig

Yrke har forsøkt å få en oversikt over hvor mange ungdommer som fortsatt er i andre land på grunn av utdanning, men det er vanskelig å få en slik oversikt.

Kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet sier følgende om situasjonen:

– Vi går ikke ut med antall norske borgere som har registrert seg på reiseregistrering.no, verken generelt eller i enkeltland, fordi det lett kan gi feil inntrykk av hvor mange norske borgere som befinner seg i landet. Det er et tilbud, ikke en plikt å registrere seg.

Hun sier at departementet har sett en stor økning registreringer på reiseregistrering.no de siste ukene.

– Dette er bra fordi det gir UD mulighet til å nå ut med viktig informasjon til enda flere norske borgere. Siden 12. mars har UDs operative senter mottatt i snitt 1100 henvendelser i døgnet på telefon og e-post fra nordmenn i utlandet og pårørende og nær familie i Norge.

Oppfordrer

Hun oppfordrer alle på reise i utlandet til å registrere sin reise på reiseregistrering.no.

– Og til å oppdatere oppholdssted og hjemreisedato underveis og slette reisen når du er kommet hjem. Vi ønsker også at de her hjemme som har pårørende norske borgere på reise i utlandet, oppfordrer dem til å registrere seg på reiseregistrering.no. Slik kan vi lettere nå ut med viktig informasjon til de som trenger det.

Hun sier at Norges ambassader rundt om i verden og Utenriksdepartementet jobber på spreng døgnet rundt med å bistå flest mulig nordmenn på reise i utlandet med å komme hjem til Norge.

– Vi ser at vinduet for å komme seg hjem til Norge blir stadig mindre. Flere land har innført svært strenge restriksjoner på luftfarten. Norge samarbeider tett med de nordiske landene og andre land i Europa med å legge til rette for repatrieringsflyginger fra destinasjoner i Latin-Amerika, Asia og Afrika hvor det på grunn av restriksjoner nesten er umulig å fly ut med kommersielle flyginger.

Å organisere slike flyginger og sikre landingstillatelser er et omfattende og tidkrevende arbeid. Når en flyging er bekreftet, vil UD informere reisende som er registrert på www.reiseregistrering.no om hvordan de kan bestille billetter. Passasjerene betaler for egen hjemreise og må selv organisere reisen hjem til Norge. Mer informasjon om hvordan UD jobber for å hjelpe nordmenn i utlandet finnes her.