Det må bli slutt på å rekke opp hånda i klasserommet, mener en amerikansk professor.

– Å rekke opp hånda er en tragisk ineffektiv tradisjon

Det må bli slutt på å rekke opp hånda i klasserommet, sier en amerikansk professor. Hun kaller det en «tragisk ineffektiv tradisjon». Karakterer er også gammeldags, mener hun.

Publisert Sist oppdatert

– Det må bli slutt på å rekke opp hånda i klasserommet. Det er en tragisk ineffektiv tradisjon og forskning viser at aktiv, verbal deltakelse av samtlige elever er mye mer effektivt, sier professor Kimberly Berens, og viser til forskning fra National Institute for Direct Instruction.

Det er nettstedet Authority Magazine som har intervjuet Berens, som har en doktorgrad innen atferdsvitenskap fra University of Nevada i USA.

– Hele klassen må svare

I intervjuet blir hun bedt om å liste opp fem områder i den amerikanske skolen som man bør kvitte seg med.

Gjennom forskning innen atferdsvitenskap har man funnet ut at, for at læring skal skje, må en person gjentatte ganger oppføre seg på ønsket måte. Viktigst av alt er at atferd må gjentas fulgt av positiv forsterkning, forklarer Berens.

– Når elever er nødt til å rekke opp hånda, er det bare én elev som for muligheten til å svare på spørsmålet som læreren har stilt. Og da vil kun den ene eleven få sitt svar forsterket eller korrigert, sier hun.

Hun forteller videre at det ofte er det flinkeste elevene som rekker opp hånda, og at det er disse som oftest deltar i diskusjoner i klassen.

– Det er elevene som sliter mest som er de som rekker opp hånda minst. Ved å sørge for at hele klassen svarer, sørger læreren for at hver elev aktivt engasjerer seg i timen, svarer på spørsmål og får tilbakemeldinger på sine svar.

– Karakterer er vilkårlige

En annen ting hun vil ha til livs, er karakterer.

– Karakterer er en annen svært ineffektiv tradisjon i skolen, mener hun.

Hun mener at de ikke alltid reflekterer «empirisk validerte mål for læring».

– Karakterer er ofte subjektive og vilkårlige, og er ikke et skikkelig mål for om mestring er oppnådd. Selv ikke en toppkarakter garanterer at læring vil bli husket, eller kan brukes til å nå et høyere nivå i et fag, sier hun.

Man blir dyktig i et fag ved gjentatt repetisjon, og professoren sier i intervjuet at mange elever kan ta et skikkelig skippertak å få en toppkarakter på en prøve uten at det nødvendigvis betyr at de husker de har lest en uke senere.

Utdanningsnytt.no presiserer at Kimberly Berens har svart på spørsmål basert på hennes oppfatninger omkring det amerikanske skolesystemet. Vi har sitert de delene av intervjuet som også kan være gjeldende for det norske skolesystemet. Red.

Powered by Labrador CMS