Innvandrerbarn gjør det best i Stockholm

En studie som ser på integrering av etterkommere av innvandrere, konkluderer med at Stockholm har gjort den beste jobben.

Studien sammenlikner barn av innvandrere født i byene New York, Los Angeles, Stockholm, Paris, Berlin, Wien, Amsterdam og Brussel. Ingen norske byer er med i undersøkelsen, ifølge samfunnsforskning.no.

For å finne ut i hvilken by denne gruppen gjør det best, har forsker Liza Reisel sett på arbeidsmarkedsdeltakelse, yrkesstatus og inntekt. De konkluderer med at Stockholm har lyktes best fordi det er i denne byen sosial bakgrunn, som foreldres utdanning og arbeidsmarkedsstatus, har minst å si for ungdommenes arbeidsmarkedstilknytning sammenlignet med de andre byene.

I motsatt ende av skalaen finner vi Berlin og Wien.

– Dette er de to byene som kommer dårligst ut når man ser på mulighetene etterkommere av innvandrere har til å etablere seg i arbeidsmarkedet, sier Liza Reisel, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Til tross for at etterkommerne etter tyrkiske innvandrere i Stockholm kommer fra familier med lav utdanning og svakere tilknytning til arbeidslivet, er guttene likevel i større grad i arbeid eller utdanning enn majoritetsguttene.

– Dessuten er arbeidsledigheten lav sammenliknet med omtrent alle grupper i de andre byene, bortsett fra Paris. I tillegg jobber mange i høystatusyrker og har samme gjennomsnittslønn som majoriteten.

Funnene inngår som et kapittel i boken "The Changing Face of World Cities. Young Adult Children of Immigrants in Europe and the United States". Kapittel fem, "Entering the Labor Market", er skrevet av Liza Reisel, Laurence Lessard-Phillips fra University of Manchester og Philip Kasinitz fra City University of New York.

Powered by Labrador CMS