Den nye landslinja for sjømatfaget i Vardø skal kvalifisere elevene både til å gå ut i bedriftene og til å ta videre studier innafor sjømatfaget ved Norges arktiske universitet. Ill. foto: Kirsten Ropeid
Den nye landslinja for sjømatfaget i Vardø skal kvalifisere elevene både til å gå ut i bedriftene og til å ta videre studier innafor sjømatfaget ved Norges arktiske universitet. Ill. foto: Kirsten Ropeid

Det blir landslinje for sjømat i Vardø

Fra i høst kan elever fra hele landet tas opp ved sjømatlinja ved Vardø videregående skole.

 

9. januar godkjente departementet skolens søknad om landslinje i sjømat.

– Hvorfor trenger vi denne linja, avdelingsleder Leif Arne Haughom ved Vardø videregående skole?

– Veksten i markedet for hvitfisk kan ikke komme ved å øke volumet, slik oppdrettsnæringa kan. For hvitfisk må veksten må komme gjennom økt kvalitet. Det krever en helt annen teknologi enn det den gamle sløyekniven sto for. I stedet må vi ta i bruk svært avansert teknologi. De ansatte må kunne håndtere denne teknologien, og de må ha god kjennskap til alle egenskapene ved fisk; fra holdbarhet og biologi til marked og mattradisjoner. Denne utviklinga krever utdanna folk, sier Haughom, og legger til:

– Å jobbe i fiskeindustrien er ikke som da jeg var ung og sto i fiskeslo på kaia og frøs på beina.

 

Les også: Flere unge vil bli fisker

 

Åpen for søkere fra hele landet

At linja er ei landslinje, betyr at elever fra hele landet kan søke.

Den nye landslinja har røtter tilbake til det som var Statens fagskole i fiskeindustri, som lå nettopp i Vardø.

– Denne skolen gikk i sin tid inn i Vardø videregående skole. Gjennom ulike utdanningsreformer forsvant særpreget mer og mer. Til slutt var det ikke mer igjen enn ei linje for restaurant og matfag, der undervisninga ikke var annerledes enn ved andre slike linjer i landet, sier Haughom.

Den nye linja skal kvalifisere elevene både til å gå ut i bedriftene og til å ta videre studier innafor sjømatfaget ved Norges arktiske universitet.

– En yrkesfagklasse er 15 elever. Men med et nytt tilbud skal vi være svært fornøyde om åtte til ti elever møter opp til skolestart til høsten, sier han.

Haughom sier rekrutteringa til Vardø videregående skole har fulgt samme kurve som folketallet i byen. Det betyr at den har gått ned. Samtidig er det venta sammenslåinger av skoler og endring i skolestrukturen i Finnmark. Fylkessammenslåinga med Troms gjør dette enda mer aktuelt.

– Føler du at framtida for hele Vardø videregående skole er tryggere nå som landslinja er etablert?

– Ja, vi står støere nå, sier Leif Arne Haughom.