Ramberg svarer på kritikk

Per Ramberg, leder for evalueringen av lærerutdanningen, ble sparket etter å ha ytret seg kritisk til Dagsavisen. I en pressemelding utsettes han for sterke personangrep fra sin oppdragsgiver NOKUT. I et brev ber han nå om en skriftlig avklaring.

To uker etter at Ramberg ble intervjuet i Dagsavisen, fikk han en telefon fra NOKUT der han blir bedt om å trekke seg. Beslutningen om å sparke Ramberg ble ifølge Dagsavisen tatt av direktør Oddvar Haugland, øverste sjef for NOKUT.
– Det skader NOKUT at våre evalueringer lekker. Dette handler om vårt rykte som seriøs evaluerer, sier Haugland til Dagsavisen.

Begrunnelsen for å sparke Ramberg er ifølge underdirektør Jon Haakstad i NOKUT at Rambergs kritiske kommentarer til lærerutdanningen skapte ”sterke reaksjoner i sektoren” og kom ”på feil tidspunkt”, fordi sluttrapporten først vil foreligge i september i år.

I en pressemelding fra NOKUT 26. mai, blir Ramberg utsatt for sterke personangrep. Det hevdes at Ramberg ”videreformidler sitt eget syn som går ut over det komiteen foreløpig har kommet fram til”. Videre blir det hevdet at ”Ramberg fronter synspunkter han ikke har grunnlag for å hevde på vegne av komiteen som helhet.”

Ramberg mener selv at han kun har kommentert midtveisrapporten fra evalueringen av lærerutdanningen. Den ble presentert på en åpen konferanse på Gardermoen 21. september 2005, der blant annet Utdanning var til stede og skrev om rapporten. Siden den gang har midtveisrapporten ligget tilgjengelig på NOKUTs hjemmeside.

Per Ramberg ønsker ikke selv å kommentere saken nå, men i et seks siders svarbrev til NOKUT går Ramberg igjennom artikkelen i Dagsavisen punkt for punkt og viser til hvilke fakta i midtveisrapporten han har uttalt seg om. Dessuten begrunner han hvorfor han har holdt innledninger om evalueringsarbeidet og at det har skjedd i full forståelse med NOKUT.

I pressemeldingen står det at NOKUT oppfatter det som problematisk at Ramberg har innledet til debatt om midtveisrapporten. ”Dette har aldri blitt formidlet til meg, og jeg har bedt NOKUT om å dokumentere påstanden om at de på et eller annet tidspunkt før presseoppslaget i Dagsavisen den 24.04.06 skal ha bedt komitémedlemmene om ikke å uttale seg om midtveisrapporten, skriver Ramberg i brevet. Han viser også til at NOKUT ønsker ham ”lykke til med presentasjonen” i en e-post.

Fikk ikke stille på Dagsrevyen
Samme dag som artikkelen sto på trykk i Dagsavisen, ble Ramberg bedt av NOKUT-direktør Haugland om å gå ut og rette opp det negative inntrykket han har skapt. Denne dagen blir han også bedt av Dagsrevyen om å stille opp til debatt. Han så på det som en mulighet til å opplyse om at funnene Dagsavisen omtaler er fra midtveisrapporten.

I brevet skriver Ramberg; ” I sin pressemelding skriver NOKUT at deres inntrykk var at jeg ikke ville formidle en presisering av dataenes status, men kommentere selve saken videre”. Dette er ikke riktig. Samtalen mellom meg og NOKUT denne ettermiddagen var preget av at NOKUT innstendig ba meg ikke å stille opp”.

Per Ramberg er til daglig undervisningsdosent ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og leder for Program for lærerutdanning. Han er også en anerkjent utdanningsekspert både nasjonalt og internasjonalt. Dessuten sitter han som nestleder i Seksjon høgskole, universitet og kompetansesentra (Huk) i Utdanningsforbundet.