Utdanningsleder for helse- og oppvekstfag ved Fagskolen i Østfold, Gry Ulvedalen, fikk god respons da de valgte å legge studiet «Barn med særskilte behov» til kveldstid. Foto: Tore Kubberød
Utdanningsleder for helse- og oppvekstfag ved Fagskolen i Østfold, Gry Ulvedalen, fikk god respons da de valgte å legge studiet «Barn med særskilte behov» til kveldstid. Foto: Tore Kubberød

Stor interesse for studiet «Barn med spesielle behov»

Da Fagskolen i Østfold flyttet studiet «Barn med særskilte behov» til bare kveld, ble de 30 plassene fulltegnet på to uker.

– Det viser at vi har truffet bra med det nye studietilbudet, sier Gry Ulvedalen, utdanningsleder for helse- og oppvekstfag ved skolen som holder til på Kråkerøy i Fredrikstad.

Denne artikkelen leste du først i Yrke nr. 2/2016.

Studiet «Barn med særskilte behov» skulle opprinnelig gått to dager i uken med en av studiedagene på dagtid.

– Vi fikk en viss respons. Interessen for studiet var stor, men antall søkere sto ikke i stil med interessen. Årsaken var at de som var interessert, enten ikke fikk fri på dagtid, eller av forskjellige årsaker fikk til å studere da. Tilbakemeldingene var at ting hadde stilt seg annerledes dersom studiet ble gjennomført på kveldstid, forklarer Gry Ulvedalen til Yrke.

 

Midler til 30 plasser

På det tidspunktet hadde Fagskolen i Østfold allerede fått klarsignal fra Utdanningsdirektoratet om at de fikk midler til å sette i gang studiet «Barn med særskilte behov» med 30 studieplasser.

– Derfor ville vi så gjerne få tilstrekkelig antall søkere, slik at vi kunne forsvare oppstart. Da var det ikke annet å gjøre enn å lytte til tilbakemeldingene. Så fort vi annonserte at det bare ville bli en studiekveld i uka, individuell veiledning, mer fleksibilitet og selvstudier så gikk det ikke mer enn to uker før samtlige 30 plasser var fulltegnet, sier utdanningslederen for helse- og oppvekstfag.

Studiet starter opp 25. august, men endelig telledato er 1. oktober.

– Det kan godt tenkes at en eller flere av de 30 søkerne av en eller annen årsak faller fra. Derfor er det fortsatt bare å søke og stå på venteliste dersom man er interessert.

– Hvem er så målgruppen for studiet?

– Vi ønsker å utvikle kompetansen til barne- og ungdomsarbeidere, samt assistenter som har jobbet lenge i barnehage eller skole. Det er veldig mange i skoler og barnehager som har lang erfaring med å jobbe med barn med særskilte behov. Mange sitter på en solid kompetanse, men barn med særskilte behov kan ha like ulike behov som alle andre barn, sier Ulvedalen.

Hun viser til at det stadig blir flere barn som trenger ekstra oppfølging.

– Det er viktig at barnehagene har personell med solid fagkompetanse som kan legge til rette. Tidlig og god hjelp kan bidra til å forebygge vansker og sosial ulikhet. Fagskoleutdanningen gjør fagarbeidere godt rustet til å arbeide med barn og unge som har behov for ekstra oppfølging.

 

Vil gi forståelse

Gry Ulvedalen mener studiet favner mange.

– Vi vil ha fokus på barn med både fysiske og psykiske funksjonshemninger, barn med lese- og skrivevansker, folkehelse og migrasjonsutfordringer. Avslutningsvis vil studentene ha en fordypning innen et valgfritt område som kan være mest relevant for deres egen arbeidsplass.

Ulvedalen mener at barnehager og skoler kan møte barn med spesielle behov på en enda bedre måte, samtidig som hun understreker at det selvsagt gjøres mye bra allerede i dag.

– Jeg tror også denne utdanningen kan bidra til å styrke fagarbeidernes syn på seg selv og gi dem en enda bedre forståelse av hva de gjør. Det er viktig at de forstår de oppgavene de utfører når det gjelder barn med særskilte behov, sier utdanningslederen-

Studiet inneholder fire teoriemner, ett fordypningsemne og praksis. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over to år med en kveld i uken. Det er ti uker praksis som skal gjennomføres på egen arbeidsplass i samarbeid med arbeidsgiver. Studentene får vitnemål med utdanningsgraden Vocational Diploma. Fullført studium gir 60 fagskolepoeng.