Stenger deler av skole etter funn av asbest

Asbest er funnet flere steder i bygningene til Garnes ungdomsskole i Bergen, og deler av skolen er midlertidig stengt. FAU-lederen synes det er urovekkende at ikke tilsyn har avdekket dette.

Det er funnet kreftfremkallende asbeststøv i første og andre etasje i hovedbygget samt i gymsalen og i en sykkelbod. Elevene får et alternativt opplegg, og flere klasser flyttes til andre skoler, opplyser  Bergen kommune.

Alternative lokaler

– Vi er opptatt av å ivareta elevenes undervisning i alternative lokaler så lenge skolen må holdes stengt. Derfor er vi glade for at det kjapt er blitt etablert alternative undervisningslokaler med gode samarbeidspartnere, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap), byråd for barnehage, skole og idrett.

Prøvene som avdekket asbesten, ble tatt fredag etter at det kom en bekymringsmelding fra en forelder. Svarene kom mandag og viser at det er risiko for å bli eksponert for asbest i sykkelboden og gymsalen, mens det er lav risiko i hovedbygningen.

Undersøkt i 1999

Ifølge  Bergens Tidende ble skolen undersøkt for asbest sammen med andre skoler og barnehager i kommunen i 1999.

– Den gang ble også Garnes ungdomsskole undersøkt, men da ble det ikke konstatert funn av stoffet. Dette er veldig beklagelig, sier Harald Blytt, leder for byggteknisk avdeling i etat for bygg og eiendom.

– Det er urovekkende at det er en forelder som gir en bekymringsmelding om dette, og at det ikke avdekkes av dem som har regelmessig tilsyn med skolen, sier leder Steinar Oppheim i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). (©NTB)