Nå blir kostholdet til barn og unge undersøkt

Fireåringer og elever i fjerde og åttende klasse skal fylle ut en nettbasert kostdagbok i fire dager. Resultatene brukes til å videreutvikle ernæringspolitikken i Norge.

Undersøkelsen Ungkost begynner i høst og skal gjennomføres i løpet av skoleåret. Det er Helsedirektoratet, Mattilsynet og Universitetet i Oslo som står bak undersøkelsen. 

Forrige Ungkost-undersøkelse viste at barn med høyt utdannede foreldre spiser mer frukt og grønt enn barn med lavt utdannede foreldre. Den viste også at inntaket av sukkerholdige drikker blant barn og unge hadde gått drastisk ned i løpet av få år.