Høyt utdannede røyker mindre enn andre

Nesten en tredel av personer mellom 25 og 74 år med grunnskoleutdanning røyker, mens blant dem med høyere utdanning er det kun 6 prosent som røyker.

Til tross for at røyking er redusert i alle utdanningsgrupper, er det store forskjeller blant dem, opplyser  Folkehelseinstituttet på Verdens tobakksfrie dag. For ti år siden røykte drøyt 37 prosent av grunnskoleutdannede, 24 prosent av videregåendeutdannede og 11 prosent av dem med høyere utdanning. I 2016 var prosentandelene henholdsvis 29, 17 og 6.

Innad i de ulike utdanningsgruppene er kjønnene svært likt representert blant røykerne. Andelen røykere er også ganske lik landet over. Høyere utdannede i Akershus er gruppen med færrest røykere (3 prosent), mens grunnskoleutdannede i Hedmark er gruppen med størst andel røykere (38 prosent).

Det var de med lengst utdannelse som i sin tid først startet å røyke, men det er også gruppen som i størst grad har sluttet.

(©NTB)