6000 lærere ville bli politikere

Lærere er den mest politisk aktive yrkesgruppa. Av de flere tusen som stilte til valg er nå mange med og styrer sine hjemkommuner.

Publisert Sist oppdatert

5935 ansatte i skoler og barnehager stilte til valg i kommunestyrer og fylkesting i årets valg. Det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Alle grupper av sykepleiere hadde til sammen 1216 på valglistene, mens ulike typer sivilingeniører hadde 691.

Nær halvparten av de politisk aktive lærerne jobber i grunnskolen, og grunnskolelærerne er dermed den enkeltgruppa med flest politisk aktive.

En av dem er Harald Ommundsen (41) fra Hjelmeland i Rogaland. Han stilte til valg for Senterpartiet, og sitter nå i kommunestyret, for åttende år på rad.

- Lokalpolitikken har mye å si for mine barn og utviklingen av samfunnet, derfor er det viktig for meg å engasjere meg, sier Ommundsen som jobber i Hjelmeland skole.

Fikk du med deg denne? Minst fire kommuner blir styrt av lærere de neste årene. I Drammen forbereder rektor Monica Myrvold Berg seg til jobben med et ordførerkjede av hjertesjokolade.

Valgforsker Johannes Berg tror lærerjobben gir politisk engasjement.

– Mange lærere er samfunnsengasjert. Det å leve tett på konsekvensene av politikken som føres er med på å skape dette engasjementet, sier Bergh. Også ett personlighetstrekk som går igjen hos mange lærere kan være med på å forklare at så mange er aktive i politikken:

– Det å drive med politikk krever en viss grad av utadvendthet, og lærere er jo ofte det. Jobben deres er jo å prate i forsamlinger, sier Johannes Bergh.

Ingen andre yrkesgrupper er så politiske

- De siste årene har det vært å hindre kommunesammenslåing. Det klarte vi. Hvis vi hadde blitt sammenslått med en større kommune, fryktet vi for nedleggelse av skoler og et dårligere skoletilbud, sier Ommundsen. Forskeren mener det er en fordel for utdanningssystemet at så mange lærere er politisk aktive.

– Det kommer nok skoler og barnehager til gode at så mange lærere sitter i kommunestyrer og fylkesting. Det er folk som kjenner sektoren og vet hva de uttaler seg om, sier Johannes Bergh.

Harald Ommundsen tror også at skolene i hjemkommunen nyter godt av hans innsats.

- Jeg kan forklare andre politikere hvordan det er på skolen. Mange sitter på utsiden og tror og mener mye om hvordan det er inne på en skole. Da kan jeg forklare hvordan hverdagen egentlig er, sier Ommundsen.

Lærer måtte være med å legge ned skole

Men å være politisk aktiv har også noen baksider.

- Ja, jeg har vært med på å legge ned en skole. Det var ikke kjekt, det rammet både elever og lærere jeg kjente til. Mine kollegaer er flinke til å skille rollene og greier fint å skille person og sak, sier Ommundsen.

– At en god del lærere stiller til valg er det ikke tvil om. Det har man observert tidligere også, sier Bergh. Og det er ikke bare engasjementet som kan forklare det.

Topplista over politisk aktive enkeltyrker:

Grunnskolelærere: 2532

Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet: 1449

Butikkmedarbeidere: 1415

Helsefagarbeidere: 1322

Administrerende direktører: 1115

Lektorer videregående skole: 1098

Barnehage/ansatte i SFO: 914

Sykepleiere: 737

Powered by Labrador CMS